Nedáte si šálek kávy?

Káva je běžným nápojem v celém světě. Je symbolem přátelských setkání, při kávě se rodí vědecké objevy, je neodmyslitelná při nejrůznějších jednáních. Historie kávy není bez zajímavosti. Podle legendy si všiml pastevec koz v jihozápadní Etiopii kolem roku 850, že jeho kozy, které požíraly načervenalé boby, začaly být náramně živé. Zkusil boby sám, aby byl čilejší a mohl se modlit déle do noci. Aby se nikdo o těchto účincích nedozvěděl, začal zásoby bobů pálit. Vůně se rychle šířila po kraji a pražená káva byla prozrazena. Někteří autoři se domnívají, že kávu používal i Avicenna jako lék. První kavárna byla založena v Damašku 1530 a o sto let později byly zakládány kavárny ve Francii.

Obsah kofeinu je různý , závisí na geografickém původu, typu kávovníku a způsobu zpracování. O tom, zda pití kávy škodí nebo ne, se vedou spory.

Zřejmě pití kávy nezpůsobí vznik hypertenze, ale abstinence pití kávy riziko hypertenze snižuje. V některých studiích malé množství kávy snižovalo riziko vzniku diabetu u starších osob. Pití kávy mírně zvyšuje riziko osteoporotických zlomenin při nedostatečném příjmu vápníku. Pití kávy by mohlo být příznivé ve vztahu k Alzheimerově chorobě. Vysoká konzumace kávy je spojena s větším počtem záchvatů epilepsie. Chroničtí konzumenti mají zřejmě menší riziko vzniku nádoru střeva. Asi i u kávy platí, všeho s mírou.

Vybráno zkráceno z Časopisu lékařů českých
MUDr. Milana ŠAchlová