Náhrada prsu po operaci

Prsní epitézy (vnější náhrady prsu) jsou nejjednodušším kosmetickým řešením po operaci. Materiál pro výrobu epitéz je vysoce čistý silikon pokrytý tenkou odolnou a pružnou fólii, která svými vlastnostmi připomíná kůži. Pooperační epitézy se používají krátce po operaci, jsou lehké, jemné, netlačí na oblast jizvy a nedráždí pokožku. Vnější silikonové epitézy se mohou začít používat teprve tehdy, je-li operační rána dobře zhojená. Mají řadu tvarů, které jsou dány rozsahem operačního výkonu. Epitézy obnovují přirozený vzhled prsů, napomáhají také ke zlepšení celkového psychického stavu. Podporují sebedůvěru, umožňují ženám normální život v běžných situacích. Běžně jsou dnes používány doplňky - podprsenky, plavky.

V plastickochirurgické literatuře se již několik desetiletí objevuje věta, že prsy jsou symbolem ženství. Proto je přirozené, že rekonstrukční zákroky po operaci prsu jsou nedílnou součástí léčby. V psychologické rovině stojí v popředí změny ženy v osobním životě, v profesním životě. Další potíže mohou být spojeny se stahující se jizvou, defektem na hrudníku, asymetrii.

Indikaci k rekonstrukci určuje onkolog, obecně platí, že žena by neměla mít prokazatelné známky onemocnění zhoubným nádorem. Nejčastěji je indikovaná až po skončení komplexní léčby.

V současné době je možné provést rekonstrukci prsu po mastectomii řadou operačních postupů.

Rekonstrukce prsu spojená s vložením protézy se někdy musí doplnit měkkými tkáněmi. Další možností je přenos rozsáhlého laloku z břicha, rekonstrukce bradavky j výkon doplňující a provádí se většinou až v další době po zklidnění jizev. Dobrých operačních postupů je v současné době více a výběr je individuální. Záleží na věku pacientky, na jejím zdravotním stavu, na místních poměrech na hrudníku a na zvyku pracoviště.

Pro ženu je význam rekonstrukce značný, pomáhá ji vést dále hodnotný život a potlačit do pozadí vědomí onemocnění rakovinou prsu. Existence faktu o možnosti rekonstrukce hraje významnou roli i ve včasné návštěvě žen u lékaře a tím může přispět k lepší prognóze.

Vybráno z časopisu Sestra 9/2008 - tématický sešit 228 - Onkologie