Nádor ledvin

Nejčastějším typem nádoru ledvin je adenokarcinom. Může být různé velikosti, od velikosti třešně až po několik kilogramů. Postihuje stejně obě strany, vzácně se nachází současně na obou ledvinách.

Nádor vyrůstá z malého uzlu, roste opouzdřeně, deformuje tvar ledviny a postupně dochází ke zvětšení ledviny. Postupně prorůstá do tkáně ledviny, do cév, kudy se šíří do organismu, nejčastěji do kostí, plic, do mozku. Biologické chování je špatně předvídatelné.

V časných stadiích nezpůsobuje nádor žádné potíže. Později se někdy objeví krev v moči nebo tupá bolest v zádech. Podezření na nádor ledviny může být také vysoký krevní tlak nebo chudokrevnost. Nezbytnou součástí stanovení diagnózy je anamnéza a celkové vyšetření. Vyšetřuje se moč, odběry krve, měří se krevní tlak. Mezi další vyšetření patří:

O typu vyšetření rozhoduje lékař.Pokud se prokáže zhoubný nádor ledviny, doplňuje se ještě vyšetření kostí - scintigrafie) a rentgen plic, aby se určilo stadium. Stanovení stadia onemocnění je nezbytné k dalšímu postupu, aby se naplánovala léčba. Obvykle jsou nádory léčeny chirurgicky, ozařováním, biologickou léčbou, chemoterapií nebo hormonoterapií. Po proběhlé léčbě je nutné pravidelné sledování pacienta.