Naděje pro ženy na hranici terapeutických možností

Článek s tímto názvem vyšel v Medical tribune 13.8.2007, na otázky redaktorky odpovídal profesor MUDr.R.Vyzula, CSc, ředitel MOÚ. V upravené formě Vám nabízíme informace.

Hormonální léčba

Růst více než poloviny všech nádorů prsu je povzbuzován ženskými pohlavními hormony. Pokud se sníží koncentrace těchto hormonů v těle pacientky, dochází k významnému zpomalení růstu nádorů. V zajišťovací pooperační léčbě se používá tamoxifen, který výrazně snižuje riziko recidiv. V léčbě metastazujícího karcinomu prsu lze použít více typů hormonálních léků, které se obvykle užívají ve formě tablet.

Biologická léčba, imunoterapie - léčba protilátkou

Některé ženy mají na povrchu nádoru prsu nadměrné množství receptoru pro jeden z růstových faktorů. Tyto nádory tzv HER-2 pozitivní jsou agresivnější, pokud jde o rychlost růstu, ale vykazují také nižší citlivost na standardní chemoterapii. HER-2 pozitivita je tak nezávislým prognostickým faktorem- ttito pacienti mají horší prognózu. Na druhou stranu je pro tuto skupinu pacientek vedle standardní léčby a ozařování určena moderní biologická léčba. Již od roku 2001 je pro ně v ČR dostupná protilátka (trastuzumab), která se váže na výše uvedený receptor. I při pokročilém nádoru dochází ke stabilizaci onemocnění. Po určité době však může dojít opět k selhání léčby.

Od začátku roku je v komplexních onkologických centrech (Masarykův onkol.ústav v Brně, Onkologická klinika FN Olomouc a Onkologické odd Fakultní Thomayerovy nemocnice) dostupná další látka (lapatinib), která představuje naději pro ženy, které se ocitly na pokraji stávajících terapeutických možností. V podstatě pokaždé, kdy se při léčbě výše zmíněnou látkou (trastuzumabem) objeví zhoršení choroby a pacientka je v celkově dobrém stavu, měla by být odeslaná na vybraná pracoviště. Tento přípravek má minimální nežádoucí účinky. Rovněž jeho aplikace je snadná, podává se většinou 5 tbl.denně.

V zahraničí je asi 25% pacientek HER2 pozitivních. V ČR jen asi 15%, což je možná proto, že některé ženy resp. jejich nádor nebyl na tento receptor vyšetřen. Proto je důležité, aby se pacientky dostaly už na začátku svého onemocnění do komplexního onkologického centra. Ve všech těchto pracovištích se toto vyšetření provádí rutinně.

Upravila MUDr. Šachlová