Na mamografii přes internet

Prevence

Oddělení radiologie Masarykova onkologického ústavu v Brně je prvním zařízením tohoto typu, kam se ženy mohou objednávat k mamografickému vyšetření přes internet.

Každá žena ve věku 45- 69 let má ze zákona jednou za 2 roky hrazenu preventivní prohlídku na mamografu. Na vyšetření se však mohou objednat i ty ženy, které jsou samoplátkyně. Na adrese www.mou.cz, sekce Pro veřejnost, Mamografický screening je přesný návod, jak postupovat při objednání, včetně telefonního čísla, které je k dispozici ve chvíli, kdy musí žena objednávku z vážných důvodů zrušit.

Oddělení radiologie v MOÚ patří k pracovištím, kde je ročně vyšetřeno nejvíce žen- zhruba 15 000. Od roku 2002, kdy se mamární screening v naší republice zavedl, jím až dosud prošlo v celé ČR zhruba 40% žen, které splňují daná kritéria (věk mezi 45-69 lety). Jihomoravský kraj je v účasti s 55.6% žen na špičce. V jihomoravském regionu existuje nyní 7 mamografických center, v městě Brně 4. V celé republice je jich 58. Přesný seznam je uveden např. na www.mamo.cz.

Ročně je zjištěno více než 5000 nových případů, tj-. asi 95 osob ze 100 000 žen. Téměř 2000 žen ročně na tuto chorobu zemře.