Mýty a pravda o kouření

Prof. MUDr. D. Hrubá, CSc. z materiálu Aby Vaše dítě nekouřilo

Kouření je taková slabůstka, nanejvýš zlozvyk

Kouření je chronické, postupně se zhoršující onemocnění.

Kuřák může přestat kdykoliv se mu zachce

Tabák obsahuje nikotin, který je droga, závislost vznikne u většiny (až 85 %) kuřáků

Při občasném vykouření cigarety nebo dýmky závislost nehrozí.

Až třetina občasných kuřáků se stává závislými.

V životě nás ohrožují jiné věci víc než kouření.

Na následky kouření umírá víc lidí než v důsledku havárií, úrazů, vražd, otrav, AIDS.

Kuřáci se také jako jiní lidé mohou dožít vysokého věku.

Na nemoci související s kouřením umírá každý druhý kuřák, z nich polovina předčasně. Dlouhověkost je u kuřáků vzácná, je podmíněna vrozenou odolností.

Moderní lékařská věda umí léčit nemoci, kterými kuřáci trpí častěji než ostatní lidé.

Díky léčebným metodám se dožívá vysokého věku stále více nekuřáků, zatímco kuřáci umírají stejně jako před 50 lety.

Člověk je smrtelný a je jedno, na jakou nemoc jednou zemře.

Nejčastěji kuřáci umírají na nemoci srdce a cév: před smrtí mohou být léta ochrnuti po mrtvici, žít s amputovanými končetinami po onemocnění cév. Těžká onemocnění plic končí pomalým udušením.

Kouření nebo nekouření je osobní věcí každého člověka a nikomu do toho nic není.

Následky kouření jsou závažným společenským problémem, na jehož řešení se solitárně podílejí i nekuřáci. Kuřáci ohrožují zdraví nekuřáků.

Kuřáci přispívají významně do rozpočtu státu prostřednictvím daní za cigarety.

Přínos z kuřiva je menší než výdaje za škody způsobené kouřením ( výdaje za léčbu, důchody, sociální podporu pozůstalým po předčasně zemřelých kuřácích, nevykonanou práci, za likvidaci požárů atd.)

Ekonomika státu by byla vážně ohrožena bez daní za kuřivo.

Lidé by místo kuřiva kupovali jiné, užitečné a zdraví neohrožující zboží, stát by své daně dostal.