Musí onkologický pacient trpět bolestí?

Nemusí a ani by neměl!

Kam se můžete obrátit o pomoc?

Podrobný seznam najdete na www.algos.cz nebo www.linkaprotiobolesti.cz

Další informace najdete v knížečce vydané MOÚ, kterou napsal MUDr. Štěpán Rusín a jmenuje se Co potřebujete vědět o léčbě bolesti...