Léčba bolesti

Bolest je jedním z nejčastějších a nejobávanějších příznaků nádorového onemocnění. V době stanovení diagnózy trpí bolestí asi 30% pacientů, v pokročilých stadiích udává bolest asi 80-90% nemocných. Dnešní medicína však umí zmírnit bolest na snesitelnou míru u všech onkologicky nemocných. U většiny může být přitom úlevy dosaženo neinvazivním podáváním léků a navíc bez výraznějšího ovlivnění psychického stavu, tj bez celkového útlumu a zmatenosti. Praktický lékař v roce 2012 je v ČR oprávněn (z hlediska úhrady od zdravotní pojišťovny) předepsat všechny důležité léky na léčbu bolesti.

Základním předpokladem úspěšné léčby je zjištění, co vlastně pacienta bolí. Lékaři rozeznávají několik typů bolesti, která se liší svým mechanismem vzniku. Základním vodítkem pro volbu léku (analgetika) je intenzita bolesti, kterou pacient udává. U trvalé bolesti je třeba analgetika podávat v pravidelných intervalech podle hodin a nikoliv jen podle potřeby. Dávkový interval musí být takový, aby se udržela vyrovnaná plazmatická hladina léku a další dávka byla podána před znovuobjevením se bolesti. Analgetika je vhodné podávat co nejméně invazivním způsobem, používáme přednostně formu pro podání ústy s prodlouženým uvolňováním nebo lepicí náplasti „od bolesti“ k nalepení na kůži. Kromě bolesti je často potřeba řešit i další příznaky onkologického onemocnění jako je únava, úzkost, nevolnost, slabost…

Součástí léčby nádorové bolesti je hodnocení psychosociálních souvislostí a jejich ovlivňování- psychoterapie, sociální poradenství atd. V případě nedostatečné úlevy od bolesti jsou ke zvážení i invazivní analgetické přístupy (neurochirurgické metody atd).

(vybráno z článku dr. Slámy)