Kvalitní vyšetření prsu

Skončila doba, kdy se za dostatečné vyšetření prsu považovalo palpační vyšetření prsu pohmatem rukou odborníka. Dnes se používají zobrazovací metody. Prsní žláza se vyšetřuje z důvodů prevence pro vyhledávání nehmatných časných nádorových stadií (screeningové vyšetření) a z důvodů některého z klinických projevů onemocnění prsní žlázy (diagnostická vyšetření). Mamografické vyšetření je základním kamenem screeningového i diagnostického vyšetření. Výjimkou z tohoto pravidla je vyšetřování hmatných nálezů v prsech velmi mladých žen a mužů. Ultrazvukové vyšetření je v těchto případech obvykle dostatečné, mamografie se doplňuje v případě přetrvávání nejistoty nebo naopak při podezření na zhoubný nádor.

Některé ženy nechtějí absolvovat mamografii, protože se obávají bolestivého stlačení prsu, jiné si nechávají namluvit, že záření, které se používá, je nebezpečné. Je třeba otevřeně říci, že mamografie může být ve fázi stlačení žlázy nepříjemná. Je lepší plánovat vyšetření na období po menstruaci. Je potřeba říci, že bez stlačení žlázy nevznikne mamografický snímek v potřebné kvalitě. Neprokreslí se v něm jemné detaily, které mohou vést k odhalení zcela počínajících nebezpečných změn.

Mamografie používá k zobrazení svazek rentgenového záření, jde o tzv. měkké záření, jehož účinky se nesčítají s jinými druhy záření např. při snímkování kostí nebo při vyšetření počítačovou tomografií (CT). Dávka záření je při tomto vyšetření minimální.

Mamografie dokáže objevit i mikrokalcifikace, nejčasnější známky neinvazivního nádoru (nádoru bez prorůstání do okolních struktur). Mikrokalcifikace jsou malinká zrníčka vápníku, která se vychytávají ve žlázových vývodech v místech, kde se buňky přestavují z fyziologické podoby do podoby postupně se zhoubně zvrhávajících buněk. Ultrazvukem je zobrazit není možné. V ČR je ročně diagnostikováno asi 10 % pacientek s tímto nálezem s velmi dobrou prognózou.

Rozdíly ve struktuře žlázy jsou dány geneticky, nemění se množstvím porodů ani kojením, dokonce ani užíváním hormonální léčby. Doplňkem k mamografickému vyšetření je vyšetření ultrazvukem (sono).

Předností je, že se jedná o vyšetření bez rentgenového záření, vyšetření je nebolestivé, dá se opakovat bez omezení. Mamografie poskytuje plošný sumační snímek ve 2 projekcích. Ultrazvuk ukazuje tisíce řezů, vyšetřující může obraz měnit pomocí nastavení přístroje. Ultrazvuk nedokáže prokreslit drobné mikrokalcifikace a ani malá ložiska, která mají podobné složení jako prsní žláza.

V prsech, kde je větší podíl vaziva ve žláze, je po mamografii vždy doplňované ultrazvukové vyšetření. Pokud žena již na mamografii byla a jsou snímky ke srovnání, není nutné vždy doplňovat ultrazvuk. Žena, která přebíhá mezi vyšetřujícími centry, riskuje, že bez možnosti porovnání nezachytí radiolog minimální změny, které by nepřehlédnul, kdyby měl veškerou dokumentaci. Volba vyšetřujících metod patří do rukou radiologa - odborníka na mamodiagnostiku. On také ručí za výběr dalších zobrazovacích metod, pokud je potřeba.

Čerpáno z brožury: MUDr. Mirky Skovajsové, Ph.D.
O rakovině prsu beze strachu, vydala MF 2010