Kvalita života pacienta při podávání onkologické léčby ve formě tablet

Z výsledků již mnoha provedených studií na téma léčby v tabletách je známé, že pacienti ji dávají přednost před injekčním podáním. Mezi výhody tabletové chemoterapie patří především komfort a pohodlí pacienta, možnost podávání bez omezení dlouhodobou hospitalizací a dobrá kombinace i s ozařováním. Výhody tablet jsou i v tom, že je lze kombinovat v některých režimech i s injekčními. Praktickými nevýhodami je omezená možnost kontroly lékaře nad pravidelným užíváním léčiva, pacienti se strachem z tablet a alergici. Dalším problémem může být omezené vstřebávání léčiva. Největší výhodou je to, že pacient v běžném životním stylu užívá léčbu. Následně tato dobrá kvalita života vede k menší míře psychického stresu, k lepší rovnováze organizmu s tím posiluje i celkovou účinnost léčby.

Vybráno a upraveno z článku Mgr. Spurné, Onkologie 2009, 3(2) 101-105