Kouření a ledviny

Vybráno z článku prof. MUDr. Sylvie Dusilové - Sulkové, DrSc. (Lékařské listy)

Kouření je z medicínského hlediska výrazně a výlučně negativní. Je však rozdíl ve vnímání vztahu mezi kouřením a rizikem onemocnění jednotlivých orgánů. O vlivu kouření na funkci dýchacího a kardiovaskulárního systému, jsme v ONKO OKNO opakovaně psali.

V současné době je intenztivně studován vztah kouření a onemocnění ledvin. Toto riziko se týká nejen vzniku nádorů, ale i poruch cévního zásobení. Ukazuje se, že riziko kouření je pro onemocnění ledvin významnější, než se dříve zdálo. Při chronickém onemocnění ledvin se funkce ledvin výrazněji snižuje (přibližně 2x) u kuřáků ve srovnání s nekuřáky. Ukazuje se i vztah kouření a úmrtnosti pacientů v dialyzačním programu a vztah kouření a poškození funkce transplantované ledviny.

Riziko zhoubného nádoru ledvin podle poslední velké studie z r. 2005 ukázala, že riziko zhoubného nádoru ledvin je o 38% vyšší než u nekuřáků. Dokonce i u mírných kuřáků (do 10 cigaret za den) byl výrazně zvýšen výskyt nádoru. Zejména je zvýšené riziko u tzv. pomalých acetylátorů, tedy těch, kteří mají dědičně danou nízkou aktivitu enzymu NAT-2 ( N-acetyltransferáza 2), tento enzym se zúčastní metabolismu kancerogenů obsažených v cigaretovém kouři. Bývalí kuřáci mají riziko vzniku nádoru podstatně nižší, to znamená, že nikdy není pozdě přestat! Riziko vzniku nádorů však bylo zjištěno i pro pasivní kuřáky.

Ve vztahu k funkci ledvin byl pokles „výkonnosti“ (glomerulární filtrace) u kuřáků 3x častější než u nekuřáků. Studie se zúčastnilo 11 000 osob. Důležitější byla celková expozice než aktuální stav kuřáctví. Riziko se zvyšovalo paralelně s intenzitou kouření.

Přibývá též dokladů, že kouření zhoršuje osud transplantovaných - zvyšuje riziko postižení štěpu a zhoršuje úmrtnost.

Je nanejvýš důležité, aby se pacienti, kteří již jsou sledovaní v nefrologické ambulanci o riziku kouření dověděli a hlavně, aby podle toho i jednali.