Komplexní léčba lymfedému

Léčba lymfedému se opírá o komplexní fyzikální terapii, která zahrnuje manuální lymfodrenáž, přístrojovou lymfodrenáž, zevní kompresi (bandáží, elastickými návleky), speciální pohybová a dechová cvičení a úpravu životního režimu.

K doplňujícím léčebným opatřením patří medikamentózní léčba, psychoterapie a chirurgická léčba. Léčba musí být zahájena včas, aby se předešlo komplikacím a nezvratným změnám.

Léčba je zajištěna na specializovaných pracovištích lymfocentrech. Seznam center na webových stránkách České lymfologické společnosti ČLS JEP. Léčba probíhá ve fázi redukce otoku a fázi udržovací. Pacient tedy podstoupí asi 20 procedur v průběhu 4-6 týdnů. Všichni pacienti a jejich rodinní příslušníci jsou zaučeni v provádění lymfodrenáže.

Komprese je nutná denně, na noc se nechává postižená končetina volně. Manuální lymfodrenáž je jemná technika, která zvyšuje transport mízy. Nesmí se provádět při aktivním nádorovém onemocnění, při bakteriálních nebo virových onemocnění, při zánětu žil. Ke kompresi se využívají obinadla nebo je možné využít punčochy a pažní návleky. Na poukaz je možné pomůcky předepsat 1x za 6 měsíců.

Specielní a dechová cvičení jsou nedílnou součástí léčby. Cviky jsou na podporu proudění lymfy, cvičení je nutné provádět s bandáží. Vhodný je také pohyb jako je pohyb ve vodě- akvaterapie, vycházky s trekovými holemi, jóga.

Chirurgická léčba se využívá jen ojediněle, kdy se odstraňují následky chronického lymfedému.

Ve farmakoterapii se používají léky ze skupiny venofarmak nebo systémová enzymoterapie. Nevhodná jsou diuretika - léky zvyšující močení.

Důležitá je hygiena kůže, promazávání, prevence plísní. Končetina se nesmí přetěžovat, zaškrcovat, nevhodné jsou silové a vytrvalostní cviky. Na postižené končetině se nesmí měřit tlak, odebírat krev, ani zavádět krevní kanyla. Nevhodné je přehřátí organismu včetně horké koupele a saunování.

Subjektivní hodnocení vychází z pocitu pacienta. Pocit úlevy tíhy končetiny, zlepšení hybnosti, možnost nošení běžného oblečení a obuvi. Nejlepších výsledku se dosáhne, pokud je léčba zahájena co nejdříve. Pacient musí trvale dodržovat režimová opatření!