Karcinom prsu mladých žen

Karcinomy prsu se vyskytují nejvíce ve věkové skupině mezi 55-65 lety.

Před 30 lety onemocněla v ČR každá 16. žena, dnes je to každá 11.-12. Jsou země, např. Švédsko či USA, kde onemocní každá 7.-8. žena.

Proč tomu tak je? Za posledních 150 let se zásadně změnil životní styl ženy. Průměrný věk začátku menstruace byl před 150 lety v 16 letech, dnes je to 11 let. Průměrný věk menopauzy byl někdy po 40. roku a dnes je to v 53 letech, současná žena prožije 3x více menstruačních cyklů než její prababička. Dříve všichni pocházeli minimálně z 5 dětí a dvouleté kojení bylo vlastně jedinou antikoncepcí.

Další zajímavostí je to, že výskyt karcinomu u Japonek je 3x menší, ale při přestěhování se do USA a převzetí „západního stylu“ života se výskyt karcinomu srovnává s Američankami. Jinak je to u Číňanek, které více lpí na tradiční kuchyni.

Karcinomy prsu u žen mladších 35 let tvoří 11% všech karcinomů prsu. Je překvapivé, že riziko vzniku karcinomu prsu mladých žen je na celém světě podobné. Znamená to, že nejvýznamnější rizikové faktory nemají lokální podobu. Jak se zlepšuje záchyt časných stadií karcinomu prsu u žen, které absolvují mamografii v rámci screeningu (prevence), a s tím se snižuje i jejich úmrtnost, vystupuje do popředí horší prognóza žen v mladém věku, který ještě screeningu nepodléhá.

Slibné se zdá podporovat kojení, samovyšetřování prsu, rozšíření vyšetřování pro rizikové rodiny. Smyslem je dosáhnout detekce co nejmenšího nádoru a tím zvýšit naději na vyléčení. Zvláštnost problematiky vyžaduje centralizaci těchto pacientek, zvláště v souvislosti s kojením a těhotenstvím.