Je možné v dnešní době pečovat o vážně nemocného a umírajícího doma?

(Představení nové zdravotní služby v domácnosti – Domácího hospice Tabita)

Ano, myslíme si, že vážně nemocný člověk by měl být především obklopen velkou láskou svých nejbližších a pokud je to možné tak mít možnost rozhodnout se být a zůstat ve svém domácím prostředí. Často se jedná o těžké chvíle, které jsou však velmi vzácné a tím dostávají svoji krásu přítomného okamžiku.

Rádi bychom vám proto představili novou zdravotní službu, která funguje v Brně od ledna 2008 - je to Domácí hospic Tabita. Odborně je tato služba nazývána domácí specializovaná paliativní péče.

Jedná se o péči, která je zaměřena na kvalitu života nevyléčitelně nemocných a je službou kompletní – to znamená, že v sobě zahrnuje péči zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní. K nemocnému chodí zdravotní sestry, lékař specialista a na přání nemocného také sociální pracovník, pastorační asistent a dobrovolníci. Péče domácího hospice probíhá ve spolupráci s praktickým, nebo jiným ošetřujícím lékařem.

Služba hospice určena pacientům a jejich příbuzným žijícím v městě Brně, kteří pečují o nemocného trpícího nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stadiu. Většina lidí si totiž přeje zůstat v době vážné nemoci doma a tato služba jim může pomoci.

Domácí hospic pomáhá s léčbou příznaků onemocnění např. s léčbou bolesti, dušnosti, nevolnosti, s péčí o chronické rány, i další tělesné potíže. V domácím prostředí můžeme podávat léky (i formou injekcí, infuzí), pečovat o stomie, poradit ohledně zdravotnických a kompenzačních pomůcek a stravování. Nabízíme také zapůjčení potřebných pomůcek (polohovací lůžko, antidekubitární matrace, toaletní židle, invalidní vozík, koncentrátor kyslíku, atd ). Poskytujeme také poradenství z oblasti ošetřovatelské a sociálně právní a poradenství o dalších zdravotních a sociálních službách. Nabízíme také možnost rozhovoru nemocného i pečujících o nemoci a jejím vývoji a sdílení v těžké životní situaci. Do domácnosti nemocného můžeme chodit dle skutečných potřeb nemocného a jeho rodiny – několikrát týdně, ale také třeba několikrát za den. Služba je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Domácí hospic pracuje v návaznosti na lůžkový Hospic sv. Alžběty v Brně. Do lůžkového hospice mohou být nemocní přijati v případě, že péče přestane být dobře zvladatelná doma.

Pacienti nebo jejich rodiny přispívají na péči symbolickým poplatkem 300 Kč za měsíc, za návštěvu lékaře domácího hospice je požadováno 200 Kč.

Možná se ptáte, proč se náš Domácí hospic jmenuje Tabita. Oslovil náš totiž příběh Tabity, ženy z biblické knihy Skutků apoštolů. Tabita konala mnoho dobrých skutků a její prostý příběh hovoří o nemoci, lidské bolesti, lásce a pomoci.

Domácí hospic poskytuje své služby všem nemocným bez ohledu na náboženskou příslušnost a vyznání.

Pokud budete chtít využít našich služeb, můžete nás kontaktovat telefonicky či emailem.

Domácí hospic Tabita
Kamenná 36, Brno
Telefon: 773499943 (příjem nových pacientů 8,00-16,00)
Email: dom.hospic@hospicbrno.cz
www.hospicbrno.cz
koordinátorka Domácího hospice: Mgr.Ludmila Plátová

připravila: MUDr. Regina Slámová a Mgr.Ludmila Plátová