Jaké jsou možnosti léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku?

Základní léčebnou možností je chirurgická léčba. Cílem je odstranění nádoru i s lymfatickými uzlinami.

Výjimkou jsou nádory konečníku, kde se před plánovanou operací většinou ještě zvažuje předozáření nádoru nebo následně ozáření až po operaci. Někdy se kombinuje ozařování i s chemoterapií (viz dále).

Pokud se operace provádí akutně např. pro náhle vzniklou neprůchodnost střeva, dochází někdy k dočasnému vyvedení střeva na břišní stěnu (stomie).

Pokud je nádor střeva umístěn 5 cm a níže od svěrače konečníku, následuje často nutnost trvalého střevního vývodu, protože není technicky možné zachovat konečník.

Po operaci následuje vyšetření celého resekátu (to, co bylo odstraněno) a podle výsledku se zvažuje následná tzv. adjuvantní chemoterapie. Cílem je zneškodnit všechny nádorové buňky, které by mohly v těle po operaci zůstat. Snahou je zabránit návratu onemocnění. Léky, které se používají, se nazývají cytostatika a jsou aplikovány infuzí do žíly. Existují i některá cytostatika ve formě tablet, které se polykají.

Chemoterapií jsou léčeni i pacienti s pokročilým onemocněním a s metastázami. Zde je hlavním cílem zastavení nemoci, zmenšení rozsahu onemocnění. Při úspěšné léčbě může dojít např. ke zmenšení metastázy tak, že je možné ji kompletně odoperovat.

Po skončení komplexní protinádorové léčby může onkolog navrhnout lázeňskou léčbu. Podmínkou je, že u pacienta nejsou žádné známky nádorového onemocnění a je tedy v kompletní remisi.

Nověji se dnes používá i tzv. biologická léčba monoklonálními protilátkami. Tyto protilátky jsou schopny vyhledat po aplikaci do těla pacienta nádorové buňky a zastavit jejich růst. Tato léčba se může používat i v kombinaci s chemoterapií a je určena pro pacienty s metastázami (s pokročilým onemocněním).

Bohužel ani dnes nemůžeme s jistotou nikdy říci, že pacient je zcela zdráv a že se již nikdy onemocnění neobjeví. Odpovídající léčbou na dostatečně zkušeném pracovišti je možné riziko návratu choroby výrazně snížit. Po ukončení léčby je nutné pravidelné a pečlivé sledování pacienta. Onemocnění se může vrátit v původně operovaném místě (lokální recidiva), ale také může vytvořit vzdálené metastázy a to nejčastěji v játrech nebo plicích. Je určitá dohoda, co je potřeba vyšetřit s přihlédnutím ke klinickému stadiu choroby. Po přešetření se opět zvažuje další postup. Je možné zvažovat operaci nádorových metastáz v játrech (záleží na velikosti a umístění), je možné je ošetřit zahřátím teplem tzv. radiofrekvenční ablací. Je možné zmenšit nádor v konečníku zmrazením atd.

V některých případech je onemocnění příliš pokročilé nebo léčba by byla pro pacienta nepřiměřeně zatěžující. V tom případě je snaha soustředit se na léčbu příznaků tak, aby obtěžovaly pacienta co nejméně. Dnes je již široká škála léků proti bolesti, proti zvracení, jsou různé přípravky ke zlepšení stavu výživy atd.

MUDr. Milana Šachlová, CSc.
Gastroenterolog MOÚ