Jaké jsou cíle chemoterapie?

V onkologii se pod termínem chemoterapie rozumí podávání léků s protinádorovým účinkem. U různých zhoubných nádorů je různá citlivost na tuto léčbu a tato léčba je podávaná s různým cílem.

Kurativní chemoterapie si klade za cíl vyléčení nemocného. Naděje na vyléčení je vykoupená dočasným snížením kvality života. Jedná se např. o pacienty nádorem varlat.

Adjuvantní chemoterapie se rozumní podávání léčby nemocným, u nichž byl chirurgicky odstraněn nádor až do zdravé tkáně a u nichž není další nádorová tkáň dostupnými diagnostickými prostředky prokazatelná. Předpokládá se však přítomnost mikrometastáz, které by tato léčba měla zničit. Podává se pouze tam, kde byl její přínos a význam prokázán srovnávacími studiemi - např.u nádoru prsu, střeva.

Neoadjuvantní léčba se rozumí podávání léků před vlastní operací nádoru. Cílem je zmenšit místně pokročilý nádor a učinit neoperabilní nebo obtížně operovatelný nádor chirurgicky odstranitelným. Vedlejším účinkem je také snížení pooperačních recidiv v místě nádoru.

Paliativní chemoterapie zmenšuje nádor a vede ke zmírnění příznaků způsobených nádorem. Cílem je zlepšení kvality života nemocného, někdy i prodloužení života, ne však úplné vyléčení.

Lékař hodnotí odpověď nádoru na léčbu, proto chodíte na různá diagnostická vyšetření- rentgenová, CT, kolonoskopie atd.

Kompletní remise je definována jako úplné vymizení známek nádoru při použití všech dosažitelných metod. Obvykle znamená prodloužení života.

Parciální remise je definována jako zmenšení nádoru o 50 %. Ne vždy je však spojeno s prodloužením života.

Nádory se liší v citlivosti na chemoterapii.- některé odpovídají výborně a část z nich lze chemoterapií vyléčit. Jiné odpovídají méně a chemoterapie pomůže jen dočasně. Odpověď ovlivňuje histologický typ nádoru (určení pod mikroskopem), citlivé nádory jsou např. nádory varlat, akutní leukémie, některé lymfomy (nádory uzlin) a některé nádory u dětí.

Účinnost ovlivňuje i fyzická zdatnost. S klesající fyzickou zdatností, klesá i přínos chemoterapie. Špatný stav výživy je velmi nepříznivým faktorem pro efekt chemoterapie. S vyšším věkem je horší tolerance léčby.

Při paliativní léčbě je základním požadavkem pečlivé sledování účinku léčby po 6 týdnech až 2 měsících.

Pacient má právo spolurozhodovat o léčbě a být plně informován o jejím efektu i nežádoucích účincích, pokud má o tyto informace zájem. Každý člověk ví, že jednou musí zemřít a chce umřít důstojně. Jenže pod tímto pojmem si každý představuje něco jiného. Někdo si pod tímto pojmem představuje nevzdávat se, nepolevovat v protinádorové léčbě, i když pravděpodobnost jejího efektu je minimální. Jiný člověk zase preferuje klid a pouze léčbu příznaků. Přání informovaného pacienta je pro lékaře závazné.

Někdy se stává, že pacient dostane obsáhlé informace a když se lékař zeptá na pacientovu volbu, ukončí pacient rozhovor otázkou a co mi pane doktore, doporučujete vy? Je pochopitelné, že pacientova volba, zda chce nebo nechce chemoterapii, bude záviset na informaci, kterou od lékaře dostane. Lékař musí mít přehled o možnostech a hranicích léčby, o jejím přínosu a rizicích a musí vám odpovědět na otázku, jaký je léčebný přínos. Nebojte se na vše zeptat. Nejlepší je, pokud si pacient připraví otázky pro lékaře, protože někdy v ambulanci zapomenete, na co jste se chtěli zeptat.

Upraveno podle knihy Paliativní medicína