Hospicová péče

Od roku 2002 usiluje občanské sdružení Gabriela o obnovení činnosti hospice v prostorách Konventu sester alžbětinek v Brně na Kamenné ulici č. 36.

Hospicová péče a paliativní medicína jako její odborná lékařská dimenze se snaží vytvořit důstojný prostor, v němž by smrt a umírání nemusely být synonymem strachu a utrpení. Vycházejí přitom důsledně z individuálních potřeb a přání pacienta a kladou důraz na nenahraditelnost rodiny a nejbližších přátelských vztahů každého člověka. Hospicová péče dokáže nejen úspěšně zvládnout bolesti a další průvodní obtíže závěrečných stadií smrtelných onemocnění, ale nabízí nemocným a jejím blízkým odbornou a lidskou podporu.

Hospic sv.Alžběty v Brně je v registraci jako nestátní zdravotní zařízení poskytující hospicovou péči a probíhá jednání o uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami. Předpokládá se stanice s 10 lůžky, která bude otevřena v lednu 2004.

Bližší informace získáte přímo na Kamenné 36, 639 00 Brno nebo na tel. 777 129 965, e-mail: osgabriela@seznam.cz.