Hematologie a onkologie v pediatrii

Šance na vyléčení dětí se zhoubnými nádory za posledních 30 let stoupla o více než 40%. V tomto smyslu hrají klíčovou roli terapeutické mezinárodní multicentrické (tj studie, které probíhají současně na několika pracovištích) kooperativní studie srovnávající dosud standardně používanou léčbu s léčbou modifikovanou, jejímž cílem je zlepšení efektivity a vyléčení nádoru, respektive omezení nežádoucích účinků léčby. Dětští hematoonkologové se setkávají s malým zájmem farmaceutických firem provádět kontrolované klinické studie cytostatik u dětí. Ty jsou nesmírně drahé a při nízké frekvenci nádorů u dětí se jim náklady spojené se speciálními pediatrickými studiemi jen sotva vrátí. Šance na vyléčení je významně vyšší při zařazení do studií, protože je důsledné sledování pacienta, protokolární provádění testů v referenčních laboratořích a včasné podávání vysokých dávek léků. U nejčastějšího typu akutní leukémie (akutní lymfatické leukémie) dnes přežívá více než 80% dětských pacientů.