Genetické poradenství

Asi 5 až 10 % nádorových onemocnění může být způsobeno dědičnou dispozicí. V rodinách s opakovaným výskytem určitých nádorů, s velmi časným onemocněním je vhodné konzultovat svého lékaře a klinického genetika.

MOÚ nabízí možnost genetického poradenství a v indikovaných případech molekulárně genetického vyšetření pro onkologické pacienty a jejich rodinné příslušníky.

Genetické vyšetření v onkologii je prováděno pro odhalení dědičných forem nádorů, což umožní geneticky testovat i příbuzné a zjistit, jaká rizika onemocnění lze u nich předpokládat. V případě vysokého rizika jsou navrhována preventivní opatření, která by mohla snížit pravděpodobnost onemocnění a zachytit nádor časněji. U některých dědičných syndromů jsou navrhovány i preventivní operace.

Genetické poradenství je možné nabídnout rodinám, kde se vyskytují některé z těchto rizikových faktorů:

Genetickou konzultaci může doporučit praktický lékař, onkolog, gynekolog, chirurg, nebo kterýkoliv jiný lékař.. Pacient se může ke genetické konzultaci objednat sám na níže uvedených číslech. Je třeba mít žádanku od lékaře (poukaz na vyšetření/ošetření).

K objednání pacienta nebo rizikových osob ke genetickému vyšetření volejte: 543136907 nebo 6900, 6901, 6911.

Genetická poradna

Při konzultaci s genetikem je s pacientem podrobně probrána rodinná anamnéza zachycující nejméně tři generace, sestaven rodokmen, lékařské informace jsou ověřeny. Je vhodné, když si pacient připraví všechny informace o rodinné anamnéze minimálně do generace prarodičů, v případě onkologického onemocnění je zjišťováno jméno, datum narození, bydliště, věk onemocnění a diagnóza pacienta. Pacient získá informace o:

V rodinách s vysokým rizikem dědičné formy nádorů zajišťuje genetik v rodině molekulárně genetické vyšetření genů, které by mohly být příčinou dědičné dispozice. Po ukončení genetického testování je každý zván na další konzultaci výsledků testování a podrobná genetická zpráva je mu předávána osobně.

Pokud byla v rodině nalezena dědičná příčina, je možné nabídnout tzv. prediktivní testování všem příbuzným v riziku. Příbuzní přijedou na konzultaci s genetikem a na odběry krve k testování. Testování je vždy prováděno jen po podepsání informovaného souhlasu. U některých syndromů se prediktivní testování zdravých doporučuje až od 18 let, u jiných již v dětském věku. Záleží vždy na rizicích onemocnění a možnostech prevence.