Evropský den obezity (22.5.)

Evropský den obezity byl založen v roce 2009 jako nezávislá celoevropská iniciativa, jejímž cílem je podpořit společnost k aktivnímu boji s obezitou a nadváhou. Iniciativa, do které se zapojily lékařské, lékárnické i pacientské komunity, se snaží apelovat na to, aby obezita byla vnímána jako celospolečenský problém. V současnosti se odhaduje, že minimálně polovina dospělé populace EU má nadváhu a 20-30% je obézních. Statistiky vypovídají celkem o 100 milionech obézních, z čehož je 60 miliónů nemocných postiženo život ohrožující formou obezity.

Heslem letošní kampaně je: „5-10% za zdravější Evropu“. Vyjadřuje skutečnost, že již tento váhový úbytek může výrazně zlepšit zdravotní stav i psychickou pohodu. Již tento relativně malý váhový úbytek může preventivně zabránit vzniku diabetu, upravit krevní tlak, snížit riziko onemocnění srdce a cév, zlepšit dýchání a plicní funkce, zlepšit plodnost, zmírnit bolesti zad či zlepšit spánek. Po psychické stránce je u takových osob znatelná větší sebedůvěra, více chuti a energie do života. V důsledku nevědomosti a pod vlivem nekalé reklamy jsou lidé ochotni platit za potravinové doplňky, jejichž léčebný efekt je sporný.

Tyto prostředky by měli lidé raději věnovat na změnu životního stylu, včetně preference zdravé stravy, zapojení fyzické aktivity a prevence ostatních rizikových faktorů.

Můžete navštívit i Poradnu zdravé výživy a odvykání kouření v MOÚ, která je zdarma, hradíte pouze 30 Kč regulačního poplatku.

.