Dům léčby bolesti s hospicem svatého Josefa (Rajhrad u Brna)

Vybráno ze stejnojmenné informační brožury

Hospic - původně útulek poutníků na těžké cestě do Svaté země, kde byly poutníkům umyty nohy, byli nakrmeni a bylo jim poskytnuto přístřeší, než se zotaví ze strasti putování.

Dům léčby bolesti poskytuje péči pacientům všech věkových skupin, kteří trpí chronickou bolestí různého původu, a paliativní péči pacientům, kterým již nelze zajistit vyléčení. Přesto je možné, aby byla zlepšena či alespoň zachována kvalita jejich života v nejlepších možných mezích tak, aby se mohli v případě, kdy je to možné, vrátit zpět ke svým blízkým.

Jedná se o nestátní církevní zdravotnické zařízení, které však slouží všem, kteří to potřebují - věřícím i nevěřícím. Umírající člověkl se nebojí ani tak smrti samotné, jako se bojí bolesti. Nemocný si musí být jist, že jeho bolest je pod kontrolou a že je jí předcházeno. Stejně důležitá je péče ošetřovatelská, psychologická a duchovní. Přítomnost rodiny a příbuzných je nenahraditelná. Pro ně jsou v hospici připraveny hostinské pokoje, aby mohli se svými blízkými strávit chvíle, kdy je potřebují nejvíce.

Celková kapacita hospice je 50 lůžek. 10 lůžek je vyhrazeno pro léčbu bolesti, 4 lůžka zvýšeného sledování po provedených lékařských zákrocích. Pro pacienty je také připravený rehabilitační program. Lékař a zdravotní sestry budou přítomni 24 hodin denně po 365 dní v roce.

Snažíme se upravit režim tak, abyste se mohli cítit alespoň trochu jako doma. Nebudeme vám říkat, kdy máte vstávat a kdy máte chodit spát. Záleží na Vás. Kromě nás zdravotníků vám mohou být kdykoliv nablízku Vaši příbuzní a přátelé. Počet a doba návštěv nejsou nijak omezeny. Na Vaše přání je možné domluvit návštěvu kněze nebo řádových sester. Rozhodnutí, zda k nám do hospice půjdete nebo ne, záleží jen na vás. Nejedná se o místo, ze kterého již není návratu. Naším cílem je, aby se mohl člověk po stabilizaci stavu zase vrátit domů. Uvědomujeme si, že ne vždy to bude možné.

Před zahájením léčby společně vytvoříme plán péče, podle kterého se o vás budeme starat. Cílem tohoto plánu je skloubit vaše očekávání a to, co vám můžeme nabídnout. Nemůžeme vám slibovat zázraky, zaručíme vám, že nebudete trpět nesnesitelnou bolestí a že si na Vás a vaši rodinu uděláme vždy čas.

Kontakt:

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad u Brna
Tel: 547 232 223, Fax 547 232 247

Informace o hospicové péči získáte také u sociálních pracovnic MOÚ