Deset nejdůležitějších doporučení pro onkologické pacienty

  1. Buďte aktivním pacientem. Staňte se aktivním partnerem v medicínském rozhodování. Abyste mohli být aktivním partnerem lékaře, měli byste získat dost informací, porozumět podstatě nemoci a jejího léčení.
  2. Hledejte pravdu o své nemoci! Hledejte a poznejte pravdy ohledně své nemoci a ohledně vašich vyhlídek do budoucna (prognóza). Získávejte informace na internetu a v knihovnách. Snažte se porozumět zvláštnostem vaší vlastní nemoci. Pozor, neklaďte otázky, dokud nejste připraveni na odpovědi. K nejlepším výsledkům lze dojít, když je pacient dobře informován a aktivně se na rozhodování podílí.
  3. Hledejte nejlepší odbornou radu! Váš lékař může s vaším svolením zapůjčit lékařské nálezy jinému odborníkovi k vyslovení druhého názoru.
  4. Hledejte důvěru ve svého lékaře! Posuďte nejprve, jak je velká zkušenost vašeho lékaře v léčení vašeho nádoru, zvláště, pokud jsou nezbytné složité postupy.
  5. Hledejte špičkové pracoviště! Pokud Vaše onemocnění má špatnou prognózu nebo vám bylo řečeno, že trpíte vzácným onemocněním, hledejte vynikající pracoviště alespoň pro zjištění druhého názoru.
  6. Řiďte se vlastními hodnotami! Nedovolte svým pečovatelům, aby promítali své cíle, očekávání a hodnoty do vás, řiďte se vlastními přáními a předsevzetími.
  7. Ekonomická stránka léčení. Uvědomte si, že moderní diagnostika a léčení nádorových onemocnění je nesmírně nákladná a má-li být účinná, je třeba přesně dodržovat veškerá doporučení vašeho lékaře.
  8. Využijte k boji každý den! Najděte si lékaře, kterému důvěřujete, ale nečekejte, že bude za všech okolností dokonalý. Je potřeba využít každý den a nedat nádoru šanci odkladem vyšetření a léčby. Jednejte cílevědomě a neohlížejte se zpět.
  9. Léčit potřebuje nejen tělo, ale i duše! V současnosti je možnost dlouhodobě tlumit jakoukoliv bolest, existují odborníci na léčbu bolesti. Poté, co jste porozuměli své nemoci, našli nejlepšího lékaře a dostáváte nejlepší léčbu, musíte se vypořádat i s náročnými psychickými stránkami své nemoci. Moderní léčba může být spojena s nepříjemnými, byť i jen dočasnými potížemi.
  10. Váš přístup je nejmocnější zbraní proti rakovině!

Z článku prof. MUDr. M. Peška, CSc., FN Plzeň