Co znamená imunita pro onkologicky nemocné

Imunitě lze věřit, pokud jde o infekce, avšak i při nich může selhávat, a proto je léčba vážnějších infekcí antibiotiky obvykle nutná. Na druhé straně nám imunita může připravit také řadu obtíží v případě alergických reakcí nebo autoimunních chorob. Současná medicína však umí tyto reakce tlumit.

Imunita vůči nádoru spolehlivá není, protože nádor není vnímán jako tkáň tělu cizí. Některých imunitních mechanismů lze ovšem v protinádorové léčbě využít, ať již jde o biopreparáty nebo protilátky v současnosti nebo nádorové vakcíny v blízké budoucnosti. Nejde však o léky univerzální a již jsou nebo budou používány v rámci kombinované onkologické léčby.

„Zázračné preparáty“ podporující imunitu proti nádorům neexistují a jsou-li za ně některé vydávány, pak jejich největší účinnost spočívá především ve vytahování peněz z kapes nemocných. V lepším případě jsou jen produktem nízké kritičnosti a neinformovanosti o složité problematice imunologie. Imunita je tu s námi stále, chrání nás před mnohým, funguje-li v rovnováze všech svých složek. Ve velmi časných (předklinických) stadiích nás možná před některými nádory i chrání, pokročilých nádorů nás však nezbaví. Není všemocná a nádor obvykle nevnímá jako cizí tkáň.

Rovnováhu všech složek imunity nesporně nejlépe podpoří vše, co je obecně pokládáno za zdravý životní styl, počínaje vhodnou a vyváženou stravou s dostatkem vitamínů, přes dostatek pohybu, pozitivně laděnou mysl, správné hygienické návyky až po odmítání kouření, přemíry alkoholu a jiných škodlivých intoxikací. Dodržování všeho uvedeného, a dvojnásob pak v době protinádorové léčby, je tím nejlepším, co můžeme sami pro vyvážené fungování imunitních mechanismů v našem organismu podniknout.

Vybráno z článku prof. MUDr. J. Žaloudíka, CSc.