Co trápí onkologického pacienta?

Nabízí se jednoduché vysvětlení, trápí ho rakovina. Mnozí však absolvovali léčbu, jsou bez známek aktivity onemocnění a přesto mají řadu problémů. Někteří se setkávají s obavami okolí o infekčnost, někteří se nemohou vrátit do svého původního zaměstnání. Onkologické onemocnění se dotýká i vztahů v rodině. V následujícím přehledu „letem světem“ se pokusíme shrnout, s čím se můžete setkat.

Onkologický pacient může být rok v neschopnosti, může pak dostat i plný invalidní důchod. Může si přivydělávat až 8 hodin denně, pak ale dojde ke změně z plného důchodu na částečný.

O příspěvku na péči jsme již psali, poskytuje se přímo osobě, která péči potřebuje. Žádost se podává na magistrát nebo obecní úřad. Ale zdravotní stav se může horšit rychleji, než se příspěvek administrativně vyřizuje.

Za pečovatelskou službu se ve zdravotních zařízeních platí většinou 300 Kč + příspěvek na péči. Pokud ho pacient nemá, doplácí si sám z důchodu nebo rodina.

Při žádosti o ZTP průkazky se hodnotí převážně pohybový aparát. Pacienti s lymfedémem ho většinou nedostanou.

Povolení osobního auta k dopravě vydává praktický lékař a je určen jen pro dopravu do nejbližšího zdravotnického zařízení, které poskytuje zdravotní péči. Je pro ty, kteří by jinak měli nárok na sanitku.

Při propuštění z nemocnice může lékař z nemocnice indikovat návštěvy z agentury domácí péče, další už je na rozhodnutí praktického lékaře. Agentury mají zaplacené maximálně 3 hodiny denně k jednomu pacientovi.

Pro zaměstnavatele je výhodné zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Za každého zaměstnance se zdrav. postižením si snižují daně o 18 000, u těžkého zdrav. postižení až o 60 000 Kč. Pokud zaměstnává více než 50% osob s postižením, může žádat o příspěvek z úřadu práce.

Na tuzemské rekondice se poskytuje příspěvek pro mnohonásobné dárce krve a dřeně. Lázně indikuje praktický lékař nebo specialista po skončení onkologické léčby, pokud není známka aktivity onemocnění.

Parkovací místo žádáte na odboru dopravy, je pro držitele průkazky II.-III. st ZTP. Držitel musí uhradit poplatek za vyznačení místa. Může být osvobozen i od dálničního poplatku, ale osoba s průkazkou musí sedět v autě.

Za zdravotní pomůcky se zatím neplatí regulační poplatek 30 Kč při výdeji. Některé změny jsou k horšímu ( nehradí se kapsa pro podprsenky po operaci prsu), ale i k lepšímu ( je navýšen počet močových katetrů pro pacienty, kteří si cévkují močový měchýř. V tomto roce se chystají i další změny.

Co si jen přát? Aby s každou změnou ministra zdravotnictví, nedošlo i ke změně v koncepci zdravotnictví. Aby média odlišila podstatné, od nepodstatného. Aby systém zohlednil, že ne každý je mladý, zdravý a bohatý, ale že jsou mezi námi i nemocní a sociálně slabí. Aby každý z nás si byl vědom toho, že za svoje zdraví nese také odpovědnost a podle toho si svého zdraví i vážil.