Co to je tromboflebitida a flebotrombóza?

V tepnách nebo žilách se mohou utvářet krevní sraženiny. Pokud dojde v žíle k zánětu provázanému krevní sraženinou, nazývá se tento stav tromboflebitida (řecky thrombos = chomáč, flebos = žíla, -itis = zánět). Tromboflebitida obvykle postihuje žíly na dolních končetinách. Méně často bývá na horních končetinách nebo na krku. Povrchová (superficiální) tromboflebitida postihuje žíly probíhající těsně pod kůží. Oblast zánětu je obvykle zarudlá, citlivá, na pohmat teplá a zpravidla bolestivá. Končetina může být oteklá a postižený může mít zvýšenou teplotu.

Nebezpečnější než povrchová tromboflebitida je hluboká žilní trombóza –flebotrombóza. Ta často nemá žádné viditelné projevy, upozornit může otok končetiny. Při flebotrombóze může dojít k uvolnění sraženiny, která se žilami dostane až do plic (tzv.vmetek- embolus), kde způsobí plicní embolii, což je závažný a život ohrožující stav. Vmetek v plicích znemožňuje potřebné proudění krve do plic, s následným snížením dodávky kyslíku do organismu.

Rizikové faktory

Diagnóza

Kromě anamnézy a vyšetření lékařem se diagnóza opírá nejčastěji o ultrazvukové vyšetření.

Prevence

Léčba

Léčba povrchové tromboflebitidy obvykle spočívá ve zvýšené poloze nohy, teplých obkladech postiženého místa a podání léků k utišení bolesti a zánětu. K omezení otoku je vhodné nosit podpůrné punčochy. Hluboký zánět žil se léčí podáváním heparinu (injekčně) a pak léky, které snižují srážlivost krve např. Warfarinu v tabletách.

MUDr. Milana Šachlová, CSc.