Co je to skrining/screening?

Je to metoda k vyhledávání onemocnění u "zdravých" osob, tedy v časném stádiu, kdy se onemocnění neprojevuje žádnými příznaky. Skríning se provádí, pokud je v dané populaci přiměřeně vysoké riziko daného onemocnění a (například v určité věkové skupině), pokud je k dispozici vhodná metoda a pokud je možno včas zachycené onemocnění účinně léčit.

Skríningová metoda musí být relativně levná a nenáročná (vyšetření procházejí tisíce osob), musí být dostatečně citlivá (= senzitivní; citlivost metody je určena procentem osob s daným onemocněním, které metoda zachytí. Je-li ve skupině vyšetřovaných například 100 osob s hledaným onemocněním a metoda jich odhalí 90, je citlivost metody 90 %) a současně dostatečně specifická (= nesmí zdravé osoby označit za osoby s hledaným onemocněním, pokud metoda označí 100 osob, ale jen 90 skutečně onemocnění má, je specifita metody 90 %).

V současné době se provádí skríning karcinomu prsu (mammografie), karcinomu děložního čípku (vyšetření gynekologem a cytologické vyšetření) a karcinomu tlustého střeva (vyšetření stolice na skryté krvácení).

MUDr. Milana Šachlová, CSc.
Gastroenterolog MOÚ