Co je to rakovina (karcinom) žaludku?

Je to nádor vznikající postupnou nádorovou přeměnou buněk žaludeční sliznice, odborným názvem karcinom.

V České republice je tato nemoc zjištěna přibližně u 17 pacientů na každých 100 000 obyvatel, častěji se vyskytuje u mužů. V posledních letech výskyt rakoviny žaludku celosvětově mírně klesá. Přesná příčina vzniku karcinomu žaludku není jasná.

Hlavní rizikové faktory pro vznik karcinomu žaludku:

Strava: Vyšší riziko onemocnění je spojené s vysokým příjmem soli, uzených potravin a naopak s nedostatečným zastoupením ovoce a zeleniny (nedostatek vitamínu A,C) v jídelníčku. Nebezpečná je konzumace potravin, které mohou být kontaminovány plísněmi (přítomnost aflatoxinů).

Kouření: Kuřáci tabáku mají proti nekuřákům větší pravděpodobnost, že onemocní karcinomem žaludku.

Bakterie Helicobacter pylori se často vyskytuje v žaludku a její přítomnost zvyšuje riziko zánětu a vzniku žaludečního vředu. Infekce agresivními kmeny Helicobactera zvyšuje pravděpodobnost vzniku karcinomu žaludku. Je důležité zdůraznit, že nádor žaludku vzniká jen u zlomku procenta infikovaných jedinců. Přesný způsob jakým tato bakterie zvyšuje riziko vzniku rakoviny žaludku není znám. Závislost na infekci jistě není přímá. I když tato infekce zvyšuje riziko vzniku nádoru, samotný nádor není infekční. Nelze se nakazit rakovinou žaludku od člověka, který takto onemocněl.

Chronické, tedy dlouhodobé záněty žaludku jsou také rizikové. Nebezpečný je i dlouhodobý gastroesofageální reflux, tedy dlouhodobý zpětný tok kyselých žaludečních šťáv zpět do jícnu. Tento stav se může projevovat pálením žáhy. Dochází k poškození sliznice jícnu a spojení mezi jícnem a žaludkem a zvyšuje se riziko vzniku nádoru v této oblasti.

Perniciózní anemie (zhoubná chudokrevnost): Jde o krevní onemocnění spojené s dlouhodobými změnami žaludeční sliznice a vyšším rizikem vzniku karcinomu žaludku.

Dědičné faktory: V některých rodinách se vyskytuje tato nemoc častěji.

Je nutné vědět, že naprostá většina lidí s rizikovými faktory nikdy rakovinou žaludku neonemocní. Jde například o drtivou většinu jedinců infikovaných bakterií Helicobacter pylori. Naopak u některých nemocných nelze žádný rizikový faktor zjistit.

Pokud se někdo domnívá, že má zvýšené riziko nádorového onemocnění, měl by si o tom promluvit se svým praktickým lékařem. Ten by měl navrhnout případné vyšetření a zkusit najít způsob, jak toto riziko snížit. Je možné se také obrátit s dotazem přímo na některé onkologické pracoviště.

Co lze udělat pro snížení rizika onemocnění?

Jaké jsou příznaky onemocnění?

Nádory žaludku nemají typické příznaky. V časném stádiu, kdy je nádor ještě malý a nikam se nešíří, nemocní většinou nemají výrazné potíže. Postupně se může objevit pocit tlaku v nadbřišku (horní polovině břicha), pocit plnosti i po malé porci jídla, občasná nevolnost a zvracení. Často se nemoc projeví poklesem váhy a celkovou únavou. V pozdějším stádiu nemoci dochází častěji ke krvácení do žaludku a to se pak může projevit jako zvracení krve. Pokud krev zůstala nějakou dobu v žaludku a je natrávená, má černohnědou barvu podobnou kávové sedlině. Zvracená krev ale může také být červená. Pokud krev ze žaludku projde střevy, dochází k černému zbarvení stolice. Dlouhodobé drobné ztráty krve vedou k chudokrevnosti, která se projevuje únavností a slabostí, někdy také dušností.

Je nutné si uvědomit, že všechny tyto příznaky mohou být způsobeny řadou jiných nenádorových a méně závažných onemocnění. Nádor žaludku ale může dlouho probíhat bez jakýchkoliv příznaků a projeví se až v pokročilém stádiu onemocnění. Při jakýchkoliv pochybnostech je nutné vyšetření praktickým lékařem, který by měl zařídit případná potřebná vyšetření.

Upraven text z www.linkos.cz