Chemické látky obsažené v zeleném čaji mají protinádorové účinky

Výzkumný tým stanovil v moči koncentraci různých polyfenolů a jejich metabolitů. Výsledky byly korigovány na kouření, pití alkoholických nápojů, koncentraci karotenu a přítomnost bakterie Helicobactera pylori. Ochranný účinek zeleného čaje byl nejvýraznější u osob s podprůměrnou koncentací karotenů, To jsou antioxydanty přítomné v některých druzích ovoce a zeleniny. Zřejmě čaj má antioxidační aktivitu a navozuje progmarovaný zánik nádorových buněk. Množství polyfenolů je v zeleném čaji asi 10x vyšší než v černém čaji.

Z časopisu The Lancet Oncology 2002,3;262