Český národní registr dárců kostní dřeně

Je spolehlivý, kvalitní a bezpečný. Můžeme to potvrdit. S tímto závěrem předávala prezidentka Světové asociace dárců akreditační certifikát kvality MUDr. Vladimíru Kozovi, primáři Hematologicko-onkologického odd. FN Plzeň, který stál před 18 lety při založení registru.

Ve světě je zatím akreditováno 17 registrů. Plnou akreditaci na všechny standardy kvality obhájily registry Anglie, USA, Francie a České republiky. Stará se o nábor, registraci, vyšetření dobrovolných dárců, zajišťuje také odběry dřeně k transplantacím u nemocných leukémií a jiným nemocem krve.

Nyní máme asi 35 000 registrovaných dobrovolníků, kteří jsou ochotni na vyzvání darovat dřeň nemocnému člověku, pro něhož jsou cizí krvetvorné buňky jedinou nadějí na vyléčení. Registr financuje Nadace. Všechny registry světa spolupracují, takže pacient může dostat dřeň od dárce z kteréhokoliv místa na světě, který má shodné tkáňové znaky. V některých státech evidují až 12 % obyvatel země, např. v blízkovýchodních zemích. Velmi dobře si stojí také Německo, má 3 miliony dárců.

Další informace najdete na www.kostnidren.cz