Celiakie

Celiakie je geneticky (dědičně) podmíněná porucha trávicího ústrojí postihující tenké střevo. Projevuje se poruchou vstřebávání živin. Jinými názvy pro toto onemocnění jsou také celiakální sprue, endemická sprue, glutenová enteropathie. Jedinci takto nemocní nesnášejí bílkovinu zvanou lepek (gluten), která je v novodobém vyšlechtěném obilí až v 50 % (v původním planém jen asi 10 %). Lepek je obsažen v pšenici, žitu a ječmenu. Pokud nemocný s celiakií sní jídlo obsahující lepek, jeho imunitní soustava reaguje tak, že dochází k poškození tenkého střeva.

Příznaky celiakie se mohou objevovat už v dětství nebo až v dospělosti. Patří k nim například bolesti v nadbřišku, plynatost, chronický průjem, světlá a zapáchající stolice, úbytek na váze, bolesti kostí nebo kloubů, zvláštní bolestivá vyrážka v podobě svědících puchýřů, značné zpomalení růstu a neprospívání dětí. Je zvýšené riziko nádorů-lymfomů tenkého střeva.

K léčbě celiakie neexistuje žádný lék nebo chirurgický výkon. Jedinou možnou léčbou je přísné a úplné vyloučení lepku z potravy. Bezezbytková strava umožní zhojení sliznice a zamezí příznakům.

Doporučené potraviny (jen stručně)

Nevhodné

Více informací získáte:

Klub celiakie Brno nebo Společnost pro bezlepkovou dietu