Ambulance léčby bolesti

Nádorová onemocnění jsou pravidelně doprovázena bolestmi. Nádorová bolest je vysilující a invalidizující okolnost a jako taková vyžaduje lékařský zásah. Může výrazně ovlivnit kvalitu pacientova života působením fyzického utrpení, zvýšenou depresí a úzkostí, narušením jeho sociálního zázemí a omezením pracovní schopnosti, včetně újmy finanční.

Obecným problémem je kdo a kdy má řídit léčbu bolesti u nádorových onemocnění. V době aktivní onkologické terapie jistě onkolog ve spolupráci s dalšími specialisty, v dalším stadiu většinou praktický lékař. Často je však pro nemocného obtížné sdělit lékaři intenzitu bolesti, pouze nemocní ví, jak moc ho to bolí, zda je nemoc snesitelná, či ne, zda příslušná léčba naordinovaná lékařem tlumí, či odstraňuje bolesti, nebo je podle jeho názoru neúčinná. Ve snaze zkoordinovat jednotlivé léčebné postupy a především se zaměřit přímo na bolest, jako jeden z hlavních příznaků nádorového onemocnění, vznikla v Masarykově onkologickém ústavu Ambulance léčby bolesti. Naším cílem je zmírnit bolesti na míru přijatelnou pro nemocného. Neexistuje pochopitelně žádný univerzální lék proti bolesti, který by vyhovoval všem nemocným. Proto nám jde především o individuální a komplexní přístup ke každému nemocnému.

Ne vždy je možné příčinu bolesti odstranit, ale téměř vždy lze bolest zmírnit. Obraťte se proto, prosím, kdykoliv na naší ambulanci, ať už přes Vašeho ošetřujícího lékaře, nebo přímo. Ambulance léčby bolesti je umístěna ve staré budově MOÚ v přízemí naproti oddělení radioterapie- telefon 543 132 607.

Na setkání s Vámi se těší MUDr. Jiřina Frgalová a MUDr. Štěpán Rusín