Alternativní medicína

Na toto téma jsme už v našem časopise psali. Nyní vám nabízím výtah z článku prof. RNDr.Vojtěcha Mornsteina, CSc. z Biofyzikálního ústavu Lékařské fakulty MU v Brně.

…V souvislosti s přírodovědným základem medicíny se musíme zmínit o slovu energie, které je v alternativní medicíně používáno velmi často. Mnohdy nelze rozlišit, zda autoři toto slovo používají obrazně nebo se snaží zavést nějakou smysluplnou veličinu. Energie se pak stává názornou ukázkou matení jazyka. Ve fyzice či chemii je to veličina přesně definovaná. V alternativní medicíně vystupuje jako slůvko označující všechno možné - dobrou náladu pacienta počínaje a konče čímsi zářivým , co má vystupovat z ruky léčitele.

Často se setkáváme s výrazy kladná či záporná energie, přičemž druhá má způsobovat zdravotní potíže. Z hlediska biofyziky však není energie ničím, co by bylo ve vztahu k člověku primárně pozitivní nebo negativní. Tentýž druh energie může jednou škodit a jednou prospívat, většinou v závislosti na dávce. Neexistují ani speciální kosmické energie. Alternativní nauky však často předstírají, že takové specifické druhy energie jsou.

Někteří léčitelé si po terapeutickém výkonu „škodlivou“ energii otřepávají z prstů, opalují plamenem nebo smývají. K diagnostice je často používáno kyvadlo, kterého se léčitel ptá na správnost diagnózy. Je užívána i tzv. Kirlianova fotografie (zobrazení doutnavého výboje na konečcích prstů ve vysokofrekvenčním elektromagnetickém poli) a různé jasnovidné postupy. Jako koncentrátory „ energie“ jsou používány talismany ve tvaru Cheopsovy pyramidy, různé keltské (spirály), egyptské (nilský kříž) a jiné symboly. Velmi příbuzné jsou postupy založené na údajné léčivé síle drahých kamenů, kovů, různých obrázků. Do této skupiny patří i léčení dálku idividuálními modlitbami nebo prostřednictvím televizních show. Působení psychotronických léčitelů lze vysvětlit sugescí. Léčitel trvá na své pravdě. Mezi léčiteli excistuje mnoho nezodpovědných jedinců, kteří pro svůj zisk neváhají na svých klientech požadovat přerušení racionální léčby, i když to má pro pacienty mnohdy smrtelné následky.

V první polovině 90.let informovaly sdělovací prostředky o filipínských a brazilských léčitelích, kteří měli holou rukou nebo s použitím nástrojů měli odstraňovat z lidských těl patologické tkáně včetně nádorů, aniž by při své činnosti zanechávali jizvu. Těmto nesmyslům uvěřilo množství lidí po celém světě. Občas „vyoperované“ tkáně nebyly lidského původu.

Celý text byl uveřejněn v Postgraduální medicíně č. 3/2005.

Vybrala Šachlová