20 let zkušeností s karcinomem štítné žlázy po Černobylu

V dubnu se konal v Praze 12. Evropský endokrinologický kongres, na kterém vystoupil prof. Dillwyn Williams, MD, PhD z Cambridge University a přednášel o výskytu karcinomu štítné žlázy. Miliony obyvatel byly po havárii jaderné elektrárny v r. 1986 vystaveny účinkům radioaktivních izotopů.

Během následujících 20 let byl zaznamenán vysoký nárůst počtů pacientů se zhoubným nádorem štítné žlázy. Zvýšení výskytu nádoru, jdoucího na vrub velkého množství uvolněného radioisotopu I 131, byl nejdříve popisován u dětí se silnou vazbou mezi mladým věkem v době expozice a rizikem vzniku tzv. papilárního karcinomu.

Současné znalosti o vlivu ozáření celého těla jsou do značné míry závislé na důkazech z expozice atomové pumy, což vedlo tehdy ke zvýšení výskytu různých nádorů. Ozáření radioaktivním spadem po Černobylu bylo však velmi odlišné od ozáření celého těla. Prof. Williams řekl, že typ a biologické vlastnosti nádorů štítné žlázy se budou měnit se zvyšujícím se zpožděním od expozice.

Dlouhý interval může vyvolat i vznik nádorů v jiných orgánech.