Kouření

kouření "Tabák je jediné spotřební zboží, které, je-li užíváno podle návodu, zabije polovinu svých konzumentů." Víte, že jen v 20. století bude mít tabáková epidemie na svědomí celosvětově kolem jedné miliardy lidských životů?Víte, že

tabák v rozvinutých zemích je nejvýznamnější příčinou úmrtí, kterou lze ovlivnit?

Víte, že

Liga proti rakovině Brno

kouřeníse spolu s ÚPL MU připojuje k výzvě Britské Královské společnosti lékařů.

Charta práv dítěte - vyrůstat bez tabáku

Fagestromův test závislosti na nikotinu


kouření 1. Jak brzy po probuzení si zapálíte první cigaretu?
do 5 min.3 body
za 6-30 min.2 body
za 31-60 min.1 bod
po 60 min.0 bodů

2. Je pro Vás obtížné nekouřit tam, kde to není dovoleno?
ano1 bod
ne0 bodů

3. Které cigarety byste se nejméně rád vzdal/a?
té první ráno1 bod
kterékoliv jiné0 bodů

4. Kolik cigaret denně kouříte?
10 nebo méně0 bodů
11-201 bod
21-302 body
31 a více3 body

5. Kouříte víc v prvních hodinách dne po probuzení než ve zbytku dne?
ano1 bod
ne0 bodů

6. Kouříte, i když jste nemocný/á tak, že strávíte většinu dne na lůžku?
ano1 bod
ne0 bodů

Po sečtení získaných bodů hodnotíme závislost na nikotinu takto
0-1 bodžádná nebo nízká
2-4 bodynízká
5 bodůstřední
6-7 bodůvysoká
8-10 bodůvelmi vysoká