Všechny nemoci nejsou stejné

V lidském životě může být mnoho nemocí, ale všechny nejsou stejné. Některé jsou spojeny se silnými bolestmi, jiné jsou vleklé a člověka vyčerpávají svým trváním a pomalým uzdravováním. Všechny nemoci také neohrožují život člověka, ale pouze znepříjemňují jeho průběh. I takové nemoci jsou obtížné, ale je třeba se na ně dívat jako na příležitost k tomu, abychom se na chvíli zastavili, zamysleli se nad sebou, nad tím, jak život prožíváme, jak využíváme možnosti a jak se chováme ke druhým lidem. Každý, kdo se na sebe v takové situaci podívá kriticky, si uvědomí řadu nedostatků ve svém jednání, a to ho může vést k tomu, že z poznání vyvodí důsledky pro další průběh svého života, že se rozhodne věnovat se tomu, co je v životě skutečně důležité, že si uvědomí, že mu čas velmi rychle ubíhá a že je proto nutné ho dobře a odpovědně využívat.

Člověk se nemá zneklidňovat množstvím úkolů, které má, ale má používat svůj rozum, aby odpovědně posoudil, co je nutné a vhodné udělat, a co může počkat, anebo se vůbec udělat nemusí. Dostali jsme rozum a paměť, a proto můžeme hodnotit to, co děláme a také to, co a jak dělají lidé kolem nás. Ze zkušenosti víme, že i v našem životě je mnoho událostí zbytečných a že když je hodnotíme s odstupem času, vidíme, že jsme se namáhali zbytečně, mohli jsme využít čas a námahu lépe a účelněji.

Musíme si být vědomi skutečností, že neseme odpovědnost za tělesné i za duševní zdraví a že tuto odpovědnost z nás nikdo nesejme. Nemůžeme ani chtít, aby druhý člověk za nás rozhodoval, co máme a co nemáme dělat. Jenom my neseme plnou odpovědnost za to, jak jsme prožili život a jak jsme využili schopnosti a příležitosti, které jsme měli.

Když budeme skutečně chtít prožívat svůj život správně, budeme mít vždy dost poznání, abychom věděli, co máme dělat a jak to máme dělat. Musíme prosit o pomoc, abychom uměli využít všeho, co se nám naskytne, a to i tehdy, když to pro nás bude obtížné.

Bůh ví, do jakého prostředí nás poslal, ví, co je v něm pro nás obtížné a také ví, jakou má dát pomoc, abychom splnili všechno, co splnit máme. Když bude náš život spojený s obtížemi, dostaneme tu pomoc, která bude nutná, abychom je překonali.

Otec J. Šik