Ve světě budete mít trápení, ale důvěřujte, já jsem přemohl svět

Jan 16,33

Když je člověk nemocný, snaží se poznat lidi, kteří jsou podobně jako on postižení a spolu s nimi o svých problémech mluvit a hledat řešení, které by vedlo k uzdravení. Často však takové hledání zavádí člověka na cesty, které nejsou správné a které mu žádnou pomoc nepřinesou. Často může být jeho nemoc zneužita nesvědomitým člověkem, který se chce obohatit na úkor nemocného.

Když budeme mít skutečný zájem a snahu, podaří se nám v životospisech světců i v životě současných lidí nacházet pro sebe vzory, které nám ukáží, jak máme jednat, aby bylo naše jednání správné a aby nám pomáhalo překonat současné těžkosti. V životě lidí v minulosti i v současnosti jsou často situace, které jsou podobné těm, které často prožíváme, a na jednání těch lidí vidíme, jak asi máme jednat my, aby i naše jednání bylo správné a nám prospěšné.

Na většině lidí, kteří byli vystaveni velkému utrpení, vidíme, že to byli lidé trpěliví a naplnění důvěrou v Boží působení v jejich životě. Oni nepochybovali o Božím vlivu na svůj život, ani když se všechno zdálo být zcela beznadějné. Tato důvěra jim pomáhala překonat všechny těžkosti. Při tom však využívali všech možností, které měli, aby pro sebe a pro vyřešení své situace udělali všechno, co bylo možné udělat a co udělat měli.

Svojí vyrovnaností, klidem a důvěrou v Boha ovlivnili tito lidé nejen svůj vlastní život, ale přispěli mnoha lidem kolem sebe, aby byli schopní se vyrovnávat s těžkými situacemi, které je potkaly. Podobně máme jednat i my. Naše těžkosti se nemusí týkat jen našeho tělesného zdraví, ale někdy to mohou být problémy existenční nebo problémy způsobené chováním lidí kolem nás. Názáleží na druhu těžkostí, které máme, protože všechny nám působí bolest a připravují nás o spokojenost a radost ze života. Ve všech máme podle svých sil a možností udělat všechno, co jsme schopní udělat, využít všechny možnosti a příležitosti, které máme. Když jsme udělali všechno, co bylo v našich silách, můžeme s důvěrou spoléhat na Boží pomoc a mít jistotu, že se jistě nezklameme.

o. Josef Šik
otištěno ve farním zpravodaji Tomášek

3/2006