Události našeho života

Když se někdy zadíváme na jednotlivé události našeho života, zdá se nám, že nemají smysl, že v nich není nic pozitivního a že nám škodí. Zcela jinak hodnotíme takové události s odstupem času anebo za jiných životních okolností. Tehdy najednou chápeme, že to, co se nám zdálo zbytečné a škodlivé, nám ve skutečnosti prospělo. My si uvědomujeme, že náš bezprostřední pohled může být ovlivněný okolnostmi, tím, co jsme právě proživali a co určovalo úhel pohledu. My si máme uvědomit omezenost našeho lidského poznání a skutečnost, že neuvidíme všechny souvislosti a možné důsledky. Máme být v hodnocení událostí opatrní a pokorní, plně důvěřovat Božímu působení. Když ho dopustí, jistě dá dost sil a pomoci, abychom byli schopni všechno prožít dobře a k našemu prospěchu. Musíme se naučit důvěřovat Bohu i když se nám všechno zdá být jinačí, než si přejeme. On zná smysl všeho, co prožíváme a my to zcela jistě poznáme později. V této době je to zkouška naší trpělivosti a důvěry v Boha. Když se budeme snažit prožít tuto zkoušku dobře, jistě nám neuškodí, ale prospěje.

Můžeme si v takové chvíli vzpomenout na světce, které známe a uvědomit si, jak oni svůj život prožívali a jak se vyrovnávali se situacemi, které pro ně byly těžké. Oni pro nás mohou být vzory, které ukazují, jak máme jednat my a současně i přímluvci, kteří nám vyprošují účinnou pomoc, abychom i my byli schopni správně prožít všechno , co nás v životě potká.

Musíme také prosit Boha o světlo poznání smyslu všeho, co prožíváme a o sílu, abychom byli schopni prožít všechno dobře. Pouze s našimi vlastními silami na to nestačíme, ale s Boží pomocí jsme schopni správně prožít všechno, co nám život přinese. I když se nám lidem zdá nějaká situace beznadějná, máme si uvědomit, že Bůh má nepřeberné množství možností k dosažení cíle, kterého chce dosáhnout.

Čím bude naše důvěra v Boha větší, tím snadněji prožijeme svůj život a prospějeme i druhým.

Otec J. Šik, z farního zpravodaje Tomášek