Střídání ročních období

Když pozorujeme průběh roku a střídání ročních období, uvědomujeme si, že podobně probíhá i lidský život. I v něm je období růstu, rozvoje a po něm následuje období klidu a přípravy k zakončení.

Každé období přináší určité radosti a pozitiva, kterých si musí člověk všimnout, ocenit je a mít z nich radost. S přibývajícím věkem se zmenšují potřeby člověka a ubývá jeho přání. Člověk se učí pozorovat všechno z určitého nadhledu a není už ovlivněn touhou účinně zasahovat do dění kolem sebe. Neplánuje dlouho dopředu, ale spíše se dívá do minulosti a uvědomuje si souvislosti, které mu unikaly, a víc chápe jednání lidí, kteří mu třeba v minulosti ublížili. Dovede pochopit to, co mu v minulosti působilo potíže, a nachází dodatečně smysl všeho, co prožil.

Věřící člověk se musí vyrovnat s úbytkem tělesných i duševních schopností a nezávidí mladším jejich svěžest, sílu a schopnosti. Umí se dívat na události kolem sebe tak, že má radost z úspěchu druhých lidí, protože ví, že prospívá všem lidem. Když se člověk umí vyrovnat se skutečností stáří, je vyrovnaný a klidný, postupně se zbavuje závislosti na věcech, na kterých mu v minulosti hodně záleželo, a uvědomuje si, že je vlastně nepotřebuje. Ten, kdo v dřívější době myslel na dobro druhých lidí, se ani ve stáří nezmění a nestává se sobeckým, ale vidí potřeby druhých lidí a má snahu jim prospět podle svých možností.

Na každého člověka s přibývajícím věkem působí negativní vlastnosti, které jsou v povaze každého člověka. Proto proti nim musí člověk bojovat. Každý ze zkušenosti ví, že jeho přirozené síly na to nestačí, a tedy musí prosit Boha o pomoc, aby mu byl zachován jasný pohled na všechno, co prožívá a co se týká jeho osoby a lidí kolem něj. Musí také prosit o sílu, aby uměl přemáhat svoje špatné nálady, netrpělivost a aby se uměl vyrovnat s tím, co se neděje podle jeho představ a přání. S Boží pomocí a s využíváním přirozených schopností, jež každý člověk má, je možné prožívat svůj život až do jeho konce tak, aby to prospívalo nejen jemu samotnému, ale i všem ostatním,se kterými se setkává.

Otec J. Šik
Ze zpravodaje Tomášek