Slovo nemocným

Každý člověk ví, že lidský život je těžký. My si však jeho tíhu nejvíce uvědomujeme, když jsme nemocní a nebo když na nás doléhá stáří. V té době má každý víc času, aby přemýšlel o sobě, o druhých a o všem, co během svého života prožil. Uvědomuje si také, že se mění jeho schopnosti a že to, co pro něj dřív bylo snadné, dělá mu velké potíže a vyžaduje mnohem více času. Často si v té době každý uvědomuje, že to, co pro něj bylo snadné, není schopen bez cizí pomoci zvládnout. Tehdy každý ocení, když má ve své blízkosti někoho, na koho se může spolehnout, kdo moc nemluví o tom, co dělá, ale jedná,. Jako kdyby to bylo naprosto samozřejmé. V takových chvílích se pozná skutečný přítel, který pomůže překonat chvíle beznaděje, pomůže najít novou motivaci, ukáže smysl toho, co se zdá být beznadějné a pomůže překonat pocit zbytečnosti jakéhokoliv úsilí.

Když se setkáme s člověkem, který prochází těžkou zkouškou, nepomůže nám zdůrazňování přirozených pohledů na jeho situaci, ale musíme mu ukázat, že celý jeho život a i to jeho současné trápení není zbytečné, ale že prospívá jemu i všem lidem, kteří jsou kolem něho. I když nevidí okamžitě výsledky svého vlivu, uvidí je za nějakou dobu. Musíme mu zdůrazňovat, že není opuštěný, že Bůh o něm stále ví, je s ním, ví, co mu má dát a v jaké formě, a že mu to jistě dá v dostatečném množství.

Žádný člověk nemůže dát druhému víru, ale každý se může modlit a prosit, aby Bůh dal dar víry tomu, kdo ji potřebuje a aby mu dal i potřebné milosti a síly, aby překonal a dobře prožil zkoušku, kterou prochází. Každá zkouška je časově omezená a má smysl. S Boží pomocí je možné ji prožít tak, aby člověku neuškodila, ale aby mu prospěla. O Boží pomoc musíme stále prosit, protože bez ní se nedá lidské utrpení úspěšně prožít.

Když má být naše víra účinná a ovlivňovat náš život i v těžkých situacích, musíme dobře znát Boha a jeho vlastnosti. V evangeliu je zapsán život a působení Jéžíše Krista, Božího syna. Čím budeme lépe znát jeho život a jeho jednání, tím snadněji je budeme umět napodobovat v podobných situacích našeho života, které budeme prožívat. V evangeliu máme vzor, jak máme jednat a ve svátostech, které Jéžíš ustanovil, máme zdroj síly, abychom mohli jít podle Kristova vzoru za všech životních podmínek. Když budeme mít dobrou vůli a budeme využívat toho, co od Boha budeme dostávat, tak i my prožijeme pozemský život správně.

P. Josef Šik
otištěno ve farním zpravodaji Tomášek

2/2006