Myšlenky

Celé Písmo svaté je naplněné myšlenkami, které zdůrazňují Boží milosrdenství a dobrotu. Je to pro lidi zdroj naděje ve všech životních situacích. Většinou jsou tyto myšlenky obsaženy v podobenstvích, aby se lidé snadno pochopili a uměli z nich vyvodit závěry pro svůj život. My máme Písmo svaté číst tak, abychom z něj čerpali naději pro svůj život, a aby tato naděje náš život ovlivňovala tak. Že nebudeme kolísat a ztrácet jistotu v těžkých životních chvílích, ale že budeme svým vztahem k jejich řešení ovlivňovat lidi kolem sebe.

Když budeme mít ve své duši pevnou naději v Boží působení v našem životě, budeme schopni tuto naději předávat druhým lidem a pomáhat jim ve chvílích, které budou pro ně těžké. Nebudeme to většinou dělat svými slovy, ale působení celé naší bytosti, a to bude účinnější než mnoho slov. Lidé sledují náš život víc než předpokládáme a my je ovlivňujeme, i když si toho nejsme vědomi. I v takových případech máme plnou odpovědnost za všechno, co jsme řekli, jak jsme jednali a jak jsme se projevili v obtížných situacích. Čím bude důvěra v Boha v naší duši pevnější, tím víc budeme lidi kolem sebe ovlivňovat.

K tomu abychom prohloubili naši důvěru, nám pomáhá to, když známe podobenství, která zdůrazňují Boží dobrotu, například podobenství o Dobrém pastýři nebo marnotratném synovi. Při jejich čtení máme zaměřit pozornost na dobrotu Boha, kterému záleží na každém jednotlivém člověkovi a dává mu vždy možnost navrátit se k němu, i když se člověk vzdálil hodně daleko. Bůh nejen odpouští, ale současně také dává pomoc k podstatné změně života. Záleží na svobodné vůli člověka, zda ji využije, anebo jde stále svou cestou. Nikdy nevíme, co kterého člověka osloví a co prospěje ke změně jeho smýšlení a způsobu života. Často jsou to skutečnosti, které jsou podle našeho názoru zanedbatelné, ale pro něho mají životně důležitý význam.

Máme často prosit Boha o dar hluboké víry a pevné naděje, protože nevíme, jak náš život bude probíhat a co nás v něm čeká, ale s Boží pomocí prožijeme všechno tak, že nám nic neuškodí, ale všechno nám prospěje. Máme prosit i za lidi, se kterými žijeme a vyprošovat jim všechno, co potřebují, aby prožili svůj život dobře. Prospějeme tím sobě i jim.

Otec J. Šik, z farního zpravodaje Tomášek