Každý lidský věk má svoje radosti i těžkosti

Když člověk prožil větší část svého života, zažil v něm i mnoho zklamání, ztratil mnoho ze svých iluzí, opustilo ho mnoho lidí, které měl rád a na kterých mu záleželo.

Dívá se na svět a na všechno, co prožívá velmi kriticky a vždy s určitými obavami, protože už nemá schopnost dívat se na všechno očima dítěte, které je schopné důvěřovat druhým lidem a které sní o tom, co všechno v životě dokáže a prožije. Dítě ještě neztratilo typicky dětské vlastnosti, které jsou mu vlastní. Ty ztrácí postupně tak, jak se setkává s tvrdostí života a neúspěchy, kterým se nikdo nemůže vyhnout.

Taková životní situace postupně naučí člověka dívat se kriticky na sebe, na svoje schopnosti a na jednání druhých lidí. Člověk hodnotí sebe i druhé chladným pohledem a zbavuje se neuskutečněných snů.

Mnoho lidí prožije ve svém životě události, které je zbaví všeho, co je neuskutečnitelné, co bylo jen výplodem jejich fantazie a oni si uvědomí, že to byla jen vývojová cesta, která je přivede do stadia, kde poznali, že i když v životě hodně ztratili, nevyužili mnoho možností a dopustili se mnoha životních omylů, není jejich situace beznadějná, že se mohou vrátit k Bohu, který na ně čeká, který je přijme a dá jim nové možnosti k dalšímu životu.

Uvědomí si, že Bůh je velkorysý, že odpouští a dává nové příležitosti. Pochopí, že ani vysoký věk není důvodem k tomu, aby člověk propadal skepsi a myslel si, že je všechno ztracené.

Každý lidský věk má svoje radosti i těžkosti, které je možné s Boží pomocí prožívat tak, aby byly přínosem nejen pro další lidi. Je pochopitelné, že radost a životní náplň se v každé životní etapě může lišit od té, kterou znali dřív, ale vždy je možné na všem najít pozitivní prvky, které člověku přinášejí radost.

Nikdo neví, jak bude jeho život probíhat v budoucnosti, ale každý má spoléhat na Boží dobrotu a na Boží milosrdenství a počítat s tím, že Bůh dá člověku vždy všechno, co bude vhodné k takovému životu, který bude prospěšný nejen tomu, kdo ho prožívá, ale i druhým lidem.

Otec J. Šik, z farního zpravodaje Tomášek