Jste chrámem Božím

Na světě je hodně lidí, kteří jsou osamělí a kteří svou samotu nesou velmi těžce. Někdy je příčinou skutečnost, že ten člověk, který byl velmi blízký, už zemřel, nebo se třeba po dlouhé době zhroutilo manželství. Jsou však i lidé, kterým se nepodařilo uzavřít přátelský vztah s druhým člověkem. Kdo nežil ve skutečné samotě, neumí si představit, jak těžký je život osamělého člověka. Každý se však může jednoho dne stát osamělým, a proto s tím musí počítat a být na tuto možnost připravený.

Člověk žijící ve stavu posvěcující milosti má ve své duši Boha stále zvláštním způsobem přítomného, a proto nikdy není opuštěný, ale může se se vším k němu obracet a má jistotu, že Bůh ve své všemohoucnosti a dobrotě je vždy schopen a ochoten mu poskytovat tu pomoc, kterou právě potřebuje. I tento člověk může mít někdy dojem, že i Bůh ho opustil. Je to však zkouška víry a trpělivosti a když ji člověk prožije, prohloubí se jeho vztah k Bohu a také jeho důvěra v jeho pomoc.

Žádná situace v životě člověka není náhodná, ale každá má smysl. Bůh nás nikdy nevystavuje zkouškám, které jsou nad naše síly a i když nás zkouší samotou, dává nám vždy dost sil, abychom ji uměli dobře prožít. My se můžeme k Bohu přítomnému v naší duši obracet se vším, co prožíváme, a to jak s tím, co je pro nás těžké, tak i s tím, co nám působí radost. Můžeme se k němu obracet krátkými modlitbami, které budou trvat třeba jen několik vteřin. Je to dobrá modlitba, protože v ní není žádná roztržitost a vyjadřuje to, co právě prožíváme. Takové modlitby jsou pro nás zdrojem jistoty, že Bůh je s námi, že je nám blíž než kterýkoliv člověk, že pro nás má vždy čas a může nám dát všechno,co potřebujeme.

Když přijmeme osamělost, která nás potká a když ji budeme pokládat za dar od Boha, tak nám její prožívání prospěje, protože nás naučí lásce k Bohu. To, co se nám bude zdát na začátku těžké, prožijeme vyrovnaně a prospěje nám to. Čím se budeme ve chvílích samoty obracet na Boha s větší důvěrou, tím bude naše modlitba účinnější a prospěje nám, i lidem, za které budeme prosit. My v těchto modlitbách nemusíme Bohu vysvětlovat, co potřebujeme my anebo naší bližní, protože On je vševědoucí a ví, co kdo potřebuje, v které době a v jaké formě.

Život naplněný láskou k Bohu i k lidem může být někdy těžký, protože může být prožíván v samotě, ale vždy bude mít velkou hodnotu v očích Božích. Když ho budeme dobře prožívat, bude přínosem pro každého z nás i pro celou lidskou společnost.

Otec Josef Šik