Hluboká víra

Ze životopisů svatých víme, že někteří z nich dospěli k hluboké víře a ke změně svého života v době nemoci, která byla velmi těžká a dlouhá. Oni měli v té době čas přemýšlet o všem, co v životě dosud prožili a měli dobrou vůli poznat cestu, po které mají dál ve svém životě jít a rozhodli se toto poznání uskutečnit. Takovým způsobem změnil svůj život třeba sv. Ignác z Loyoly, který byl jako voják raněn a dlouhou dobu se ze svého zranění zotavoval. V té době četl jak Písmo svaté, tak i životopisy světců, a stále víc si uvědomoval, že jeho dosavadní život mu nepřinášel tu skutečnou spokojenost a naplnění, po kterých toužil, a proto se rozhodl svůj život změnit podle vzoru světců, o kterých četl. Stal se z něj jeden z největších světců, který spolu s několika muži, kteří stejně jako on nebyli spokojeni se svým životem, založil společenství lidí, které už řadu století ovlivňuje duchovní život mnoha lidí.

I v našem životě může být nemoc důvodem změny celého našeho dosavadního života, protože si v jejím průběhu můžeme uvědomovat různé nedostatky dosavadního života, které se mohou vztahovat k našemu duchovnímu životu, k našemu poměru vzhledem k lidem kolem nás, můžeme si uvědomit svoji netrpělivost a podrážděnost ve vztahu k lidem kolem nás, nedostatek pochopení pro jejich problémy a starosti, přílišné soustředění se jen na svoji osobu, můžeme si plně uvědomit svoji závislost na pomoci jiných lidí, a to nás může vést k rozhodnutí pomáhat jiným lidem, když k tomu máme možnost a příležitost.

My si také v době nemoci můžeme uvědomit, že i když trávíme řadu hodin pouze sami, bez společnosti druhých lidí, že nejsme osamocení, že Bůh je stále s námi, ví o všem, co prožíváme a chce a může nám dát to, co potřebujeme. Když uvidíme úsilí lékařů, kteří se snaží, aby nám vrátili zdraví, ale nevidíme žádné pozitivní výsledky, poznáváme, že všechno záleží na Boží vůli a Boží dobrotě a že i když v současné době nechápeme smysl všeho, co prožíváme a co je pro nás těžké, pochopíme to s odstupem času a přesvědčíme se, že všechno mělo smysl a účel.

Když budeme prosit o pomoc, dá nám Bůh dost sil, abychom nepropadali malomyslnosti a zoufalství, ale v plné důvěře prožívali i těžké chvíle svého života. S Boží pomocí jsme schopní prožívat svůj život tak, aby nám v něm nic neuškodilo, ale všechno aby nás stále víc přivádělo k Bohu.

Otec Josef Šik