Délka života

V dřívějších dobách byl průměrný lidský život kratší. Věku sedmdesáti nebo osmdesáti roků se dožívalo málo lidí. Dnes je průměrný věk vyšší a lidé, kteří se dožívají vysokého věku nejsou vzácností. I když se tedy lidský život relativně delší, přesto si uvědomujeme, že velmi rychle utíká a že je pro nás poměrně krátký. V něm je však hodně starostí, námahy a práce, takže se nám zdá někdy velmi těžký. Na základě víry věříme, že v našem životě není nic zbytečného a že všechno má svůj smysl a svoji hodnotu. Věříme, že Bůh řídí celý náš život a vyslyší nás, když ho prosíme o něco, co je shodné s jeho vůlí. Tato víra nám pomáhá ve všech situacích, které prožíváme a které jsou pro nás těžké.

Čím jsme starší, tím častěji se v myšlenkách vracíme do minulosti a vzpomínáme na události, které jsme prožili. I když jsou pro nás některé vzpomínky bolestné, uvědomujeme si, že to, co jsme sami prožili, nám neuškodilo, ale prospělo k vyzrávání naší osobnosti. Často poznáme skutečnou hodnotu toho, co jsme prožili, až s odstupem času.

My si často uvědomujeme, krátkost našeho pozemského života, ale k tomu, abychom se s touto skutečností vyrovnali, nám pomáhá vědomí, že tělesnou smrtí naše existence nekončí, ale že i po ní budeme žít. Naše víra nám dává naději, která nezklame.

Je přirozenou vlastností každého živého organismu, že stárne. Týká se to i člověka, a proto musí každý člověk tuto skutečnost přijmout a vyrovnat se s ní. V životě každého staršího člověka se objevují těžkosti, které dříve neznal a se kterými nepočítal. Člověk se s nimi musí umět vyrovnat a žít s nimi. Kdo toho je schopen, prožívá svůj život spokojeně a vyrovnaně. Kdo však nechce tuto skutečnost přijmout a vyrovnat se s ní, je ve svém nitru stále nespokojený a tuto nespokojenost šíří i v prostředí, ve kterém žije. Život vedle takového člověka je těžký a nepříjemný.

Již v době, kdy jsme poměrně mladí, si musíme uvědomovat skutečnost, že se stáří nezadržitelně blíží, a musíme se připravovat na to, jak ho budeme prožívat. Musíme se naučit vidět kladné prvky na každé situaci, kterou ve svém životě prožíváme. Když budeme pozorní a budeme mít dobrou vůli, vždy najdeme na všem něco, co nám udělá radost, usnadní život a naplní nás optimistickým pohledem do budoucnosti.

Na světě není žádný člověk, který by neměl aspoň malý důvod k radosti. Ten, kdo chce vidět důvod k radosti, ho jistě najde. Je možné, že nalezený důvod přinese jiný druh radosti, než kterou člověk hledal, ale každá prožitá radost naplní duši optimismem a novou odvahou k přemáhání těžkostí.

Čím lépe budeme využívat všechno, co od Boha dostaneme, tím víc nám bude dávat a tím lépe svůj život budeme prožívat.

Otec J. Šik, z farního zpravodaje Tomášek