Biblické "amen"

I když člověk během života požil mnoho situací, které pro něj byly bolestné, a má proto hodně zkušeností, přece se s obavami dívá do budoucnosti, protože neví, co ho ještě čeká a s čím se bude muset vyrovnat. Když se modlíme, zakončujeme každou modlitbu slovem „amen“, které se v překladu znamená „ať se tak stane“. Tímto slovem vyjadřujeme svoje odhodlání prožívat svůj život i v budoucnosti podle Boží vůle a splnit všechno, co po nás bude požadováno. Současně v té chvíli také prosíme o sílu, abychom byli schopni prožít všechno tak, by to pospělo nám i druhým lidem. Toto slovo je výrazem odevzdanosti do Boží vůle a důvěry v Boží ochranu a pomoc. Je to také kratičké vyjádření našich úmyslů, které jsou zaměřeny na současnost i na budoucnost.

V běžné řeči je slovo „amen“ nejen zakončením modlitby, ale když se jedná o lidský život, znamená to konec pozemské existence a současně začátek života věčného. Je to biblické „amen“, kterým začíná věčnost. Ježíš jako nebeský soudce tímto slovem s definitivní platností rozhodne o tom, jaká bude naše věčnost. Máme mít proto snahu, by modlitby zakončené tímto slovem pro nás byly rozhodnutím, že končíme se vším, co je nedokonalé, a od této chvíle chceme žít plně ve shodě s Boží vůlí a plnit všechny naše povinnosti co nejdokonaleji. Je to rozhodnutí zbavit se v životě všeho, co je nedokonalé a co nás odvádí od Boha, co narušuje naše vztahy k bližním. Každým vyslovením tohoto slova se připravujeme na chvíli, kdy budeme povoláni, bychom zhodnotili svůj pozemský život a přešli do života věčného. Avšak už v přítomnosti vyslovujeme souhlas se vším, co pro nás Bůh připravil a co budeme jistě prožívat. Vyslovujeme to s důvěrou v Boží prozřetelnost a dobrotu.

Dokonalým vzorem takového přístupu ke všemu, co nás v životě potká, je pro nás sám Ježíš, který na sebe dobrovolně vzal lidskou přirozenost a snášel všechno, co bylo spojeno s jeho vykupitelským posláním. Jistě se mohl vyhnout bolesti, utrpení a ponížení, které byly jeho smrtí spojeny, ale on plně souhlasil s jejich přijetím a prožil všechno až do konce. Tak jako Ježíš svým souhlasem s Boží vůlí dokonale oslavil Otce, tak také my svým přístupem dáme trvalou hodnotu celému svému životu a všemu, co v něm nastane. Nikdo z nás neví, jak se bude jeho život v budoucnosti vyvíjet a co se v něm vyskytne, ale když budeme mít dobrou vůli a budeme chtít prožít svůj život co nejlépe, jistě se nám to s Boží pomocí podaří. Bůh nám neslíbil, že náš život bude bez problémů těžkostí, ale slíbil nám svou pomoc a ochranu pro všechny chvíle našeho života. Když na Boha spoléháme a využijeme všechno, co od něj dostáváme, budeme schopni úspěšně prožít celý svůj život a připravit si šťastnou věčnost.

Otec J. Šik, z farního zpravodaje Tomášek