Kdo jsme

Liga proti rakovině Brno je samostatným právním subjektem, dobrovolným občanským sdružením, jehož cílem je snižování počtu onkologických onemocnění v naší populaci a včasný záchyt nádorového onemocnění.

Aktivity Ligy

Činnost Ligy proti rakovině Brno je financována

zejména z projektů, darů a příspěvků svých členů.

Jak můžete Ligu podpořit právě Vy?

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s., Brno město
číslo účtu 66937-621/0100

Za všechny formy podpory a spolupráce jsme Vám vděčni.