Členství

Co je Liga proti rakovině Brno?

Liga je dobrovolné občanské sdružení, jehož cílem je včasný záchyt a snižování počtu onkologických onemocnění v naší populaci. Soustřeďuje se na výchovu k nekuřáctví a zdravému způsobu života. Zaměřuje se také na zmírnění utrpení pacientů s nádorovým onemocněním a zlepšení kvality jejich života. Poskytuje poradenství a pomoc onkologickým pacientům i zdravým lidem. Podporuje výzkum v oblasti prevence a léčby nádorů.

Členské příspěvky jsou dobrovolné.

Přihláška

Jméno:
Věk:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:

Mám/nemám zájem se aktivně/pasivně zapojit do činnosti Ligy (jak, odbornost, zkušenost, profese):

Přihlášku prosím vytiskněte nebo zkopírujte do e-mailu a pošlete na naši adresu.

Liga proti rakovině Brno

Masarykuv onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno

Předsedkyně

MUDr. Milana Šachlová, CSc.
email: sachlova@mou.cz