Onkologický ústav chce své zaměstnance odnaučit kouřit

Aby se skutečně mohli stát vzorem svým pacientům, rozhodli se v Masarykově onkologickém ústavu pro všechny své zaměstnance připravit speciální kurs odvykání kouření.

"Těžko může lékař vykládat nemocným, aby nekouřili, a sám si pak zapálit,"zdůvodňuje motivaci, která vedla k tomuto ojedinělému kroku, lékařka ústavu a současně předsedkyně Ligy proti rakovině Brno Milana Šachlová.

Odvykací terapie, jejíž plán připravila ve spolupráci s ligou ústavní poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření, má podporu vedení ústavu. "Naštěstí je v něm zastoupen jen jeden kuřák,"podotkla mluvčí ústavu Zuzana Joukalová. Jak iniciativu přijmou sami zaměstnanci, nelze zatím říci. Vše je ale výhradně na bázi dobrovolnosti, žádné sankce ani ty, kteří se nezúčastní, ani ty, kteří nepřestanou, nečekají.

Podle šetření z loňského podzimu kouří zhruba třicet procent zaměstnanců Masarykova onkologického ústavu. Jsou mezi nimi i lékaři onkologové, přestože ti sami nejlépe vědí, že právě kouření výrazně zvyšuje riziko možného nádorového onemocnění. Hodně kuřaček je hlavně mezi sestrami. Přesto nikde v prostorách ústavu není o . ciálně zřízená kuřárna. Před časem se sice o tom prý uvažovalo, ale nakonec se rozhodlo, že žádné místo vyhrazeno ke kouření nebude. "Zřízení kuřárny je vlastně jakési posvěcení, a my chceme, aby naši zaměstnanci nekouřili vůbec,"vysvětlila Šachlová. Plánované odvykání bude vycházet z nejmodernějších vědeckých poznatků v této oblasti a bude mít podobu skupinové terapie obdobné při léčbě alkoholiků nebo narkomanů. "Napřed na základě vyplněných dotazníků rozdělíme zaměstnance do skupin lišících se vlastně stupněm motivace. Jiný přístup totiž potřebují ti, kteří se již vnitřně vlastně rozhodli, jiný zase ti, které bude teprve potřeba přesvědčit o tom, že kouření škodí,"vysvětluje psycholog Miroslav Světlák. Cílem skupiny bude nastartovat proces změny. "Zatím počítáme s třemi sezeními v rozmezí zhruba šesti měsíců,"upřesnil Světlák.

Úspěšnost u podobných projektů se obvykle pohybuje okolo třiceti procent. Jaká bude v Masarykově onkologickém ústavu, těžko nyní předjímat. "Potlesk zpočátku nečekám, ale předpokládám, že vděčnost by mohla přijít potom,"shrnula s nadhledem Šachlová.

Zdroj: Rovnost, Jihomoravský den, Jiřina Veselá
2.3.2005