Školáci budou tvořit slogan proti kouření

Vymyslet vtipný slogan, který by vystihoval škodlivost kouření či propagoval zdravý životní styl. Anebo popsat své vlastní zkušenosti s cigaretou. Tato dvě zadání mají na výběr děti, které se přihlásí do literární soutěže vypsané Ligou proti rakovině Brno. Své práce mají zaslat do 15. března Masarykovu onkologickému ústavu.

Zdroj: Lidové noviny, regionální mutace – Brno
25.1.2006